English-Hungarian dictionary »

dipsomaniac meaning in Hungarian

EnglishHungarian
dipsomaniac noun
[UK: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk]
[US: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk]

alkoholista (dipsomaniacus)◼◼◼ főnév

ivási kéynszerben szenvedő (dipsomaniacus) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian