English-Hungarian dictionary »

diglossia meaning in Hungarian

EnglishHungarian
diglossia noun
[UK: dˈɪɡlɒʃə]
[US: dɪɡlˈɔsiə]

diglosszia (diglossia) főnév

hasadt nyelv (fejlődési rendellenesség) (diglossia) főnév

kettős nyelv (fejlődési rendellenesség) (diglossia) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian