English-Hungarian dictionary » dicke dick meaning in Hungarian

Similar results:
English: dicker, dickey, dickie, dice, dick
EnglishHungarian
dickens noun
[UK: ˈdɪkɪnz]
[US: ˈdɪkənz]

fene◼◼◼ főnév

ördög◼◼◻ főnév

Dickens noun
[UK: ˈdɪkɪnz]
[US: ˈdɪkənz]

Charles Dickens főnév

dick noun
[UK: dɪk]
[US: ˈdɪk]

haver főnév

ricsi főnév

zsaru főnév

dick (penis) noun
[UK: dɪk]
[US: ˈdɪk]

fasz◼◼◼ főnév

dick-ass noun
[UK: dɪk æs]
[US: ˈdɪk ˈæs]

fasz-seggfej főnév

dick (penis) noun
[UK: dɪk]
[US: ˈdɪk]

farok◼◼◻ főnév

pöcs◼◼◻ főnév

faszfej főnév

fütyi főnév

fütykös főnév

groaty Dick [UK: ɡrˈəʊti dˈɪk]
[US: ɡrˈoʊɾi dˈɪk]

sült zabdarás marhahúsGB

spotted dick [UK: ˈspɒ.tɪd dɪk]
[US: ˈspɑː.təd ˈdɪk]

dalmát kutya

mazsolás puding

ribizlis puding

What the dickens? [UK: ˈwɒt ðə ˈdɪkɪnz]
[US: ˈhwʌt ðə ˈdɪkənz]

Mi a fene?

How the dickens! [UK: ˈhaʊ ðə ˈdɪkɪnz]
[US: ˈhaʊ ðə ˈdɪkənz]

Hogy a csudába!

Hogy a ménkűbe!

Hogy a pokolba!

Hogy az ördögbe!

Tom, Dick and Harry [UK: tɒm dɪk ənd ˈhæ.ri]
[US: ˈtɑːm ˈdɪk ænd ˈhe.ri]

akárki

bárki

boldog-boldogtalan

mindenki

Tom Dick and Harry pronoun
[UK: tɒm dɪk ənd ˈhæ.ri]
[US: ˈtɑːm ˈdɪk ænd ˈhe.ri]

akárki névmás

with a long dick [UK: wɪð ə ˈlɒŋ dɪk]
[US: wɪθ ə ˈlɔːŋ ˈdɪk]

hosszú fasszal

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies