English-Hungarian dictionary »

dichromatism meaning in Hungarian

EnglishHungarian
dichromatism noun
[UK: dˈaɪkrəʊmətˌɪzəm]
[US: dˈaɪkroʊmətˌɪzəm]

csak két szín felfogása (dichromatopsia, dichromasia) főnév

dikromatopszia (dichromatopsia, dichromasia) főnév

részleges színvakság (dichromatopsia, dichromasia) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian