English-Hungarian dictionary »

collapsible funnel meaning in Hungarian

EnglishHungarian
collapsible funnel [UK: kə.ˈlæp.səb.l̩ ˈfʌn.l̩]
[US: kə.ˈlæp.səb.l̩ ˈfʌn.l̩]

egymásba tolható füstcső

egymásba tolható kémény

You can find it in:

EnglishHungarian