English-Hungarian dictionary »

chicle zapfer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
chicle gum [UK: ˈtʃɪk.l̩ ɡʌm]
[US: ˈtʃɪk.l̩ ˈɡəm]

növényi kaucsuk

chicle (chicle gum) noun
[UK: ˈtʃɪk.l̩]
[US: ˈtʃɪk.l̩]

rágógumi alapanyaga (szapodilla anyaga) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian