English-Hungarian dictionary »

car jack meaning in Hungarian

EnglishHungarian
car jack noun
[UK: kɑː(r) dʒæk]
[US: ˈkɑːr ˈdʒæk]

kocsiemelő◼◼◼ főnév

car jack (hydraulic jack) noun
[UK: kɑː(r) dʒæk]
[US: ˈkɑːr ˈdʒæk]

olajemelő (hidraulikus emelő) főnév

car-jack noun
[UK: kɑː(r) dʒæk]
[US: ˈkɑːr ˈdʒæk]

kocsiemelő főnév

carjacking [carjackings] noun
[UK: ˈkɑː.ˌdʒækɪŋ]
[US: ˈkɑːr.ˌdʒækɪŋ]

autólopás (akár a sofőrrel együtt)◼◼◼ főnév

carjacking főnév

You can find it in:

EnglishHungarian