English-Hungarian dictionary » berlin wall meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Berlin Wall [UK: bɜː.ˈlɪn wɔːl]
[US: bər.ˈlɪn ˈwɒl]

berlini fal◼◼◼

fall of the Berlin Wall [UK: fɔːl əv ðə bɜː.ˈlɪn wɔːl]
[US: ˈfɑːl əv ðə bər.ˈlɪn ˈwɒl]

a berlini fal leomlása◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian