English-Hungarian dictionary »

be adapted to something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be adapted to something [UK: bi ə.ˈdæp.tɪd tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə.ˈdæp.təd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

alkalmas (vmre) melléknév

megfelel (vm)lyen célnak ige

You can find it in:

EnglishHungarian