English-Hungarian dictionary »

astronomical meaning in Hungarian

EnglishHungarian
astronomical adjective
[UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk.l̩]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.mɪk.l̩]

csillagászati◼◼◼ melléknév

asztronómiai◼◼◻ melléknév

óriási◼◻◻ melléknév

végtelenül nagy melléknév

mérhetetlenül nagy melléknév

astronomical observatory noun
[UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk.l̩ əb.ˈzɜː.vət.r̩i]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.mɪk.l̩ əb.ˈzɝː.və.ˌtɔː.ri]

csillagvizsgáló főnév

astronomical tables [UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk.l̩ ˈteɪb.l̩z]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.mɪk.l̩ ˈteɪb.l̩z]

asztronómiai táblák

csillagászati tabellák

csillagászati táblák

astronomical unit [astronomical units] noun
[UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk.l̩ ˈjuː.nɪt]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.mɪk.l̩ ˈjuː.nət]

csillagászati egység◼◼◼ főnév

gastronomical adjective
[UK: ɡˌastrənˈɒmɪkəl]
[US: ɡˌæstrənˈɑːmɪkəl]

gasztronómiai◼◼◼ melléknév

konyhaművészeti◼◻◻ melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian