English-Hungarian dictionary » ans gängelband nehmen legen meaning in Hungarian

Similar results:
English: anas, anis, ants, anus, abs
EnglishHungarian
ansate adjective
[UK: ˈanseɪt]
[US: ˈænseɪt]

szalagszerű melléknév
bonct

fogantyús melléknév
cím

legend noun
[UK: ˈle.dʒənd]
[US: ˈle.dʒənd]

legenda◼◼◼ főnév

jelmagyarázat◼◼◻ főnév

felirat◼◻◻ főnév

monda◼◻◻ főnév

rege◼◻◻ főnév

szöveg◼◻◻ főnév

felirat szövege főnév

közirat főnév

magyarázó felirat főnév

legend speed [UK: ˈle.dʒənd spiːd]
[US: ˈle.dʒənd ˈspiːd]

előirányzott sebesség

urban legend [UK: ˈɜː.bən ˈle.dʒənd]
[US: ˈɝː.bən ˈle.dʒənd]

városi legenda◼◼◼

Arthurian legend noun
[UK: arˈθʊ.riən ˈle.dʒənd]
[US: arˈθʊ.riən ˈle.dʒənd]

Arthur legenda főnév

legend has it

a legenda szerint

bear a legend [UK: beə(r) ə ˈle.dʒənd]
[US: ˈber ə ˈle.dʒənd]

felirat áll rajta

szöveg áll rajta

it bears the legend [UK: ɪt beəz ðə ˈle.dʒənd]
[US: ˈɪt ˈberz ðə ˈle.dʒənd]

ez a felirata

ez a szövege

ez áll rajta

confines of history and legend [UK: kən.ˈfaɪnz əv ˈhɪ.str̩i ənd ˈle.dʒənd]
[US: ˈkɑːn.ˌfaɪnz əv hɪ.str̩i ænd ˈle.dʒənd]

történelem és legendák határmezsgyéje

You can find it in:

EnglishHungarian