English-Hungarian dictionary »

ambary meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ambary noun
[UK: ˈambəri]
[US: ˈæmbɚri]

bombayi kender főnév

gombókender (Hibiscus cannabinus) főnév

Hibiscus cannabinus rostja főnév

kenáf főnév

rostmályva főnév

You can find it in:

EnglishHungarian