English-Hungarian dictionary » allegations meaning in Hungarian

Showing results for allegation
Search instead for allegations
EnglishHungarian
allegation noun
[UK: ˌæ.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˌæ.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]

állítás◼◼◼ főnév

vádaskodás főnév

false allegation [UK: ˈfɔːls ˌæ.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˈfɔːls ˌæ.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]

hamis állítás

valótlan állítás

You can find it in:

EnglishHungarian