English-Hungarian dictionary »

adoptee meaning in Hungarian

EnglishHungarian
adoptee [adoptees] noun
[UK: ə.ˌdɑːp.ˈtiː]
[US: ə.ˌdɑːp.ˈtiː]

örökbe fogadott◼◼◼ főnév

adoptált főnév

fogadott gyermek főnév

jog örökbe fogadott főnév

You can find it in:

EnglishHungarian