English-Hungarian dictionary »

[jahre] meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for jah
Search instead for [jahre]
HungarianEnglish
jahi

Yahi[UK: ˈjɑː.hi] [US: ˈjɑː.hi]

jahnsit-(CaMnFe) (ásv) főnév

jahnsite-(CaMnFe) noun
[UK: dʒˈɑːnsaɪt kˈalsiəm mˈaŋɡən ˈaɪən] [US: dʒˈɑːnsaɪt kˈælsiəm mˈæŋɡən ˈaɪɚn]

jahnsit-(CaMnMg) (ásv) főnév

jahnsite-(CaMnMg) noun
[UK: dʒˈɑːnsaɪt kˈalsiəm mˈaŋɡən maɡnˈiːziəm] [US: dʒˈɑːnsaɪt kˈælsiəm mˈæŋɡən mæɡnˈiːziəm]

Jahontovit (ásv) főnév

Yakhontovite noun
[UK: jˈakhəntˌɒvaɪt] [US: jˈækhəntˌɑːvaɪt]

Jahve

Yahweh◼◼◼[UK: ˈjaˌwe] [US: ˈjaˌwe]

álláspontjához makacsul ragaszkodó főnév
US

standpatter noun
[UK: ˈstænd.ˌpæ.tə] [US: stænd.ˈpæ.tʌr]

evolúta (egy görbe összes pontjához tartozó görbületi középpontok mértani helye) főnév

evolute [evolutes] noun
[UK: ɪvˈɒluːt] [US: ˈevəlˌuːt]

fajához húzó melléknév

clannish adjective
[UK: ˈklæ.nɪʃ] [US: ˈklæ.ˌnɪʃ]

férgek lárvaalakjához tartozó áll

miracidial[UK: mˌɪrəsˈɪdɪəl] [US: mˌɪrəsˈɪdɪəl]

Ház bejáratához vagy hátsó ajtajához csatlakozó kisméretű udvar főnév

dooryard noun
[UK: ˈdɔːˈjɑːd] [US: ˈdɔːˈjɑːd]

játék formájához igazít ige

gamify verb

klánjához húzó melléknév

clannish adjective
[UK: ˈklæ.nɪʃ] [US: ˈklæ.ˌnɪʃ]

klánjához tartozó melléknév

clannish◼◼◼ adjective
[UK: ˈklæ.nɪʃ] [US: ˈklæ.ˌnɪʃ]

már nagyon közel volt a halál kapujához (átv)

he has been very near to death's door[UK: hiː hæz biːn ˈver.i nɪə(r) tuː ˈdeθs dɔː(r)] [US: ˈhiː ˈhæz ˈbɪn ˈver.i ˈnɪr ˈtuː ˈdeθs ˈdɔːr]

megrendíthetetlenül ragaszkodik az álláspontjához

stick unabashed to one's opinion[UK: stɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt tuː wʌnz ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈstɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt ˈtuː wʌnz ə.ˈpɪ.njən]

mereven ragaszkodik az álláspontjához

stick unabashed to one's opinion[UK: stɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt tuː wʌnz ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈstɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt ˈtuː wʌnz ə.ˈpɪ.njən]

ragaszkodik a hazájához

stick to one's own country[UK: stɪk tuː wʌnz əʊn ˈkʌntr.i] [US: ˈstɪk ˈtuː wʌnz ˈoʊn ˈkʌntr.i]

ragaszkodik álláspontjához

somebody press his point[UK: ˈsʌm.bə.di pres hɪz pɔɪnt] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈpres ˈhɪz ˈpɔɪnt]

ragaszkodik az álláspontjához

he won't bate a yot[UK: hiː wəʊnt beɪt ə] [US: ˈhiː woʊnt ˈbeɪt ə]

rangjához illő méltósággal

with dignity proper to one's rank[UK: wɪð ˈdɪɡ.nɪ.ti ˈprɒ.pə(r) tuː wʌnz ræŋk] [US: wɪθ ˈdɪɡ.nə.ti ˈprɑː.pər ˈtuː wʌnz ˈræŋk]

rangjához nem illő melléknév

undignified adjective
[UK: ʌn.ˈdɪɡ.nɪ.faɪd] [US: ʌn.ˈdɪɡ.nə.ˌfaɪd]

rendületlenül ragaszkodik az álláspontjához

stick unabashed to one's opinion[UK: stɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt tuː wʌnz ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈstɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt ˈtuː wʌnz ə.ˈpɪ.njən]

szájához emel főnév

lip noun
[UK: lɪp] [US: ˈlɪp]

szájához illeszt főnév

lip noun
[UK: lɪp] [US: ˈlɪp]

ujjahossza főnév

sleeve length noun

visszatér álláspontjához

box the compass[UK: bɒks ðə ˈkʌm.pəs] [US: ˈbɑːks ðə ˈkʌm.pəs]

visszatér eredeti álláspontjához

box the compass[UK: bɒks ðə ˈkʌm.pəs] [US: ˈbɑːks ðə ˈkʌm.pəs]

visszatér erkölcstelen életmódjához

fall back into the old bad ways[UK: fɔːl ˈbæk ˈɪn.tə ðə əʊld bæd ˈweɪz] [US: ˈfɑːl ˈbæk ˌɪn.ˈtuː ðə oʊld ˈbæd ˈweɪz]

visszatér kiindulási pontjához

box the compass[UK: bɒks ðə ˈkʌm.pəs] [US: ˈbɑːks ðə ˈkʌm.pəs]

You can find it in:

EnglishHungarian