Englisch-Ungarisch Wörterbuch » phrase Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
phrase [UK: freɪz]
[US: ˈfreɪz]

állandósult szókapcsolat

fordulat főnév

frázis főnév

kifejez ige

kifejezés

kitétel főnév

közmondás főnév

megfogalmaz ige

mondás főnév

mondat főnév

nyelvi fordulat

szavakba foglal ige

szókapcsolat főnév

szólam főnév

szólás főnév

üres szavak

üres szólam

phrase book [UK: freɪz bʊk]
[US: ˈfreɪz ˈbʊk]

kifejezésgyűjtemény

társalgási zsebkönyv

phrase in current use [UK: freɪz ɪn ˈkʌ.rənt ˈjuːs]
[US: ˈfreɪz ɪn ˈkɜː.rənt ˈjuːs]

bevett kifejezés

divatos kifejezés

közhasználatú kifejezés

phrase structure noun

csoportszerkezet főnév

phrase-book noun
[UK: freɪz bʊk]
[US: ˈfreɪz ˈbʊk]

szólásgyűjtemény főnév

phrase-monger noun
[UK: freɪz ˈmʌŋ.ɡə(r)]
[US: ˈfreɪz ˈmʌŋ.ɡər]

frázisember főnév

phraseogram noun
[UK: frˈeɪsəɡrˌam]
[US: frˈeɪsəɡrˌæm]

gyorsírásjel főnév

phraseological adjective
[UK: ˌfreɪ.zɪə.ˈlɒ.dʒɪkəl]
[US: ˌfreɪ.ziːə.ˈlɑː.dʒɪkəl]

frazeológiai melléknév

phraseology noun
[UK: ˌfreɪ.zɪ.ˈɒ.lə.dʒi]
[US: ˌfre.zi.ˈɒ.lɒ.dʒi]

frazeológia főnév

kifejezésmód főnév

szólásgyűjtemény főnév

phrases noun
[UK: ˈfreɪ.zɪz]
[US: ˈfreɪ.zəz]

frázis főnév

kifejezés főnév

adverbial phrase [UK: ˈæd.vɜː.biəl freɪz]
[US: æd.ˈvɝː.biəl ˈfreɪz]

határozó főnév

határozós kapcsolat

határozós szerkezet

as the phrase goes [UK: əz ðə freɪz ɡəʊz]
[US: ˈæz ðə ˈfreɪz ɡoʊz]

ahogy mondani szokás

as the phrase has it [UK: əz ðə freɪz hæz ɪt]
[US: ˈæz ðə ˈfreɪz ˈhæz ˈɪt]

ahogy a mondás tartja

ahogy mondani szokás

at the phrase goes [UK: ət ðə freɪz ɡəʊz]
[US: ət ðə ˈfreɪz ɡoʊz]

ahogy mondani szokás

cant phrase noun
[UK: kænt freɪz]
[US: ˈkænt ˈfreɪz]

klisé főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies