Engelsk-Ungersk ordbok » weight är på ungerska

EngelskaUngerska
weight of years [UK: weɪt əv ˈjiəz]
[US: ˈweɪt əv ˈjɪr̩z]

évek súlya

évek terhe

weight returns noun
[UK: weɪt rɪ.ˈtɜːnz]
[US: ˈweɪt rə.ˈtɝːnz]

súlyjegyzék főnév

súlyösszeg főnév

weight room noun

edzőterem főnév

kondi(cionáló)terem főnév

weight training noun

súlyzós edzés főnév

súlyzózás főnév

weight-bath noun
[UK: weɪt bɑːθ]
[US: ˈweɪt ˈbæθ]

súlyfürdő főnév

weight-bridge noun
[UK: weɪt brɪdʒ]
[US: ˈweɪt ˈbrɪdʒ]

hídmérleg főnév

weight-class noun
[UK: weɪt klɑːs]
[US: ˈweɪt ˈklæs]

súlycsoport főnév

weight-lifter noun
[UK: weɪt ˈlɪf.tə(r)]
[US: ˈweɪt ˈlɪf.tər]

súlyemelő főnév

weight-lifting noun
[UK: weɪt ˈlɪft.ɪŋ]
[US: ˈweɪt ˈlɪft.ɪŋ]

súlyemelés főnév

weighted adjective
[UK: ˈweɪ.tɪd]
[US: ˈweɪ.təd]

súlyozott◼◼◼ melléknév

weighted average [UK: ˈweɪ.tɪd ˈæ.və.rɪdʒ]
[US: ˈweɪ.təd ˈæ.və.rɪdʒ]

súlyozott középérték

weighted mean [UK: ˈweɪ.tɪd miːn]
[US: ˈweɪ.təd ˈmiːn]

súlyozott közép

weightily adverb
[UK: ˈweɪ.tɪ.li]
[US: ˈweɪ.tɪ.li]

súlyosan◼◼◼ határozószó

kényszerítően határozószó

nehezen határozószó

nyomatékkal határozószó

nyomatékosan határozószó

weightiness noun
[UK: ˈweɪ.tɪ.nəs]
[US: ˈweɪ.tɪ.nəs]

nyomósság főnév

súlyosság főnév

weighting adjective
[UK: ˈweɪt.ɪŋ]
[US: ˈweɪt.ɪŋ]

súlyozás (statisztikai)◼◼◼ főnév

súlyú melléknév

weightless adjective
[UK: ˈweɪt.ləs]
[US: ˈweɪt.ləs]

súlytalan◼◼◼ melléknév

jelentéktelen melléknév

könnyű melléknév

weightlessness noun
[UK: ˈweɪt.lə.snəs]
[US: ˈweɪt.lə.snəs]

súlytalanság◼◼◼ főnév

weightlifter noun
[UK: ˈweɪt.lɪf.tə(r)]
[US: ˈweɪˌt.lɪf.tər]

súlyemelő◼◼◼ főnév

weightlifting noun
[UK: ˈweɪt.lɪft.ɪŋ]
[US: ˈweɪˌt.lɪft.ɪŋ]

súlyemelés főnév

weights and measures [UK: weɪts ənd ˈme.ʒəz]
[US: ˈweɪts ænd ˈme.ʒərz]

súlymértékrendszer főnév

súlyok és mértékek

weights of a clock noun
[UK: weɪts əv ə ˈklɒk]
[US: ˈweɪts əv ə ˈklɑːk]

órasúly főnév

weighty adjective
[UK: ˈweɪ.ti]
[US: ˈweɪ.ti]

súlyos◼◼◼ melléknév

fontos◼◼◻ melléknév

nyomós◼◻◻ melléknév

nyomatékos melléknév

a weight fell off my mind [UK: ə weɪt fel ɒf maɪ maɪnd]
[US: ə ˈweɪt ˈfel ˈɒf ˈmaɪ ˈmaɪnd]

egy kő esett le a szívemről

apothecaries's weight [UK: əpˈɒθɪkərizɪz wˈeɪt]
[US: əpˈɑːθɪkˌerɪzɪz wˈeɪt]

gyógyszerész súlymérték

123

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies