Ungersk-Engelsk ordbok »

könnyű är på engelska

UngerskaEngelska
könnyű

easy [easier, easiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

light◼◼◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

light (weight) [lighter, lightest]◼◼◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

lightweight◼◼◻ adjective
[UK: ˈlaɪ.tweɪt] [US: ˈlaɪ.ˈtweɪt]

small [smaller, smallest]◼◻◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

minor◼◻◻ adjective
[UK: ˈmaɪ.nə(r)] [US: ˈmaɪ.nər]

thin [thinner, thinnest]◼◻◻ adjective
[UK: θɪn] [US: ˈθɪn]

effortless◼◻◻ adjective
[UK: ˈe.fət.ləs] [US: ˈe.fərt.ləs]

slight [slighter, slightest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

cushy [cushier, cushiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʊ.ʃi] [US: ˈkʊ.ʃi]

flimsy [flimsier, flimsiest] adjective
[UK: ˈflɪm.zi] [US: ˈflɪm.zi]

frothy [frothier, frothiest] adjective
[UK: ˈfrɒ.θi] [US: ˈfrɒ.θi]

lite noun adjective

sheer [sheerer, sheerest] adjective
[UK: ʃɪə(r)] [US: ˈʃɪr]

accommodating adjective
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.ɪŋ]

filmy [filmier, filmiest] adjective
[UK: ˈfɪl.mi] [US: ˈfɪl.mi]

floaty [floatier, floatiest] adjective
[UK: ˈfləʊ.ti] [US: ˈfloʊ.ti]

glib [glibber, glibbest] adjective
[UK: ɡlɪb] [US: ˈɡlɪb]

lightsome adjective
[UK: ˈlaɪt.səm] [US: ˈlaɪt.səm]

of light weight adjective
[UK: əv laɪt weɪt] [US: əv ˈlaɪt ˈweɪt]

potty [pottier, pottiest] adjective
[UK: ˈpɒ.ti] [US: ˈpɑː.ti]

easy-paced adjective
[UK: ˈiː.zi peɪst] [US: ˈiː.zi ˈpeɪst]

stramineous adjective
[UK: strə.ˈmɪ.nɪəs] [US: strə.ˈmɪ.nɪəs]

weightless adjective
[UK: ˈweɪt.ləs] [US: ˈweɪt.ləs]

könnyű melléknév
GB

jammy adjective
[UK: dʒˈami] [US: dʒˈæmi]

könnyű, kétszemélyes lovaskocsi

horse and carriage[UK: hɔːs ənd ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈhɔːrs ænd ˈkæ.rɪdʒ]

könnyű, kétszemélyes lovaskocsi US

horse-and-buggy[UK: hɔːs ənd ˈbʌ.ɡi] [US: ˈhɔːrs ænd ˈbʌ.ɡi]

könnyű, mint a pehely

light as a feather[UK: laɪt əz ə ˈfe.ðə(r)] [US: ˈlaɪt ˈæz ə ˈfe.ðər]

könnyű, mint az egyszeregy

as easy as ABC[UK: əz ˈiː.zi əz ˌeɪ.biː.ˈsiː] [US: ˈæz ˈiː.zi ˈæz ˌeɪ.biː.ˈsiː]

as easy as shelling peas[UK: əz ˈiː.zi əz ˈʃel.ɪŋ piːz] [US: ˈæz ˈiː.zi ˈæz ˈʃel.ɪŋ ˈpiːz]

könnyű, puffadt, lyukacsos sütemény főnév

popover noun
[UK: ˈpəʊpəvə ] [US: ˈpoʊpəvər ]

könnyű (cigaretta) melléknév

mild [milder, mildest]◼◼◼ adjective
[UK: maɪld] [US: ˈmaɪld]

könnyű (győzelem) melléknév

hands-down adjective
[UK: hændz daʊn] [US: ˈhændz ˈdaʊn]

könnyű (győzelem) (átv) melléknév

facile◼◼◼ adjective
[UK: ˈfæ.saɪl] [US: ˈfæ.səl]

könnyű (ital) melléknév

soft [softer, softest]◼◼◼ adjective
[UK: sɒft] [US: ˈsɑːft]

könnyű angóra gyapjúszövet főnév

mohair noun
[UK: ˈməʊ.heə(r)] [US: ˈmoʊ.heə(r)]

könnyű anyagból főnév

vitrage noun
[UK: vˈɪtrɪdʒ] [US: vˈɪtrɪdʒ]

könnyű anyagi helyzetben van

be in easy circumstances[UK: bi ɪn ˈiː.zi ˈsɜːk.əm.stən.sɪz] [US: bi ɪn ˈiː.zi ˈsɝːk.əm.ˌstæn.səz]

könnyű atlétikai számok (futás kivételével dobó és ugró számok)

field-events[UK: fiːld ɪ.ˈvents] [US: ˈfiːld ɪ.ˈvents]

könnyű azt mondani

easier said than done◼◼◼[UK: ˈiː.zɪə(r) ˈsed ðæn dʌn] [US: ˈiː.ziər ˈsed ˈðæn ˈdən]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska