Engelsk-Ungersk ordbok » value är på ungerska

EngelskaUngerska
value [UK: ˈvæ.ljuː]
[US: ˈvæ.ljuː]

érték◼◼◼ főnév

értékel (vmt)◼◼◻ ige

becs◼◻◻ főnév

fontosság◼◻◻ főnév

megbecsül◼◻◻ ige

tisztel ige

value (regard highly) verb
[UK: ˈvæ.ljuː]
[US: ˈvæ.ljuː]

becsül◼◼◼ ige

value added tax [UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd tæks]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd ˈtæks]

hozzáadott érték adó◼◼◼

általános forgalmi adó◼◻◻

értéknövekedési adó

value adding adjective

értékteremtő melléknév

value analysis noun

értékelemzés főnév

value for money [UK: ˈvæ.ljuː fɔː(r) ˈmʌ.ni]
[US: ˈvæ.ljuː ˈfɔːr ˈmʌ.ni]

ár érték arány◼◼◼

a pénz értéke

value in exchange noun
[UK: ˈvæ.ljuː ɪn ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈvæ.ljuː ɪn ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

csereérték főnév

value judgement

értékítélet◼◼◼

value proposition noun

értékajánlat főnév

value something at a low rate verb
[UK: ˈvæ.ljuː ˈsʌm.θɪŋ ət ə ləʊ reɪt]
[US: ˈvæ.ljuː ˈsʌm.θɪŋ ət ə ˈloʊ ˈreɪt]

kevésre becsül (vmit) ige

value stream management (VSM)

értékáram menedzsment

value-added [UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd]

értéknövelt

hozzáadott érték melléknév

value-added tax (VAT) [UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd tæks]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd ˈtæks]

általános forgalmi adó (áfa) főnév

közvetett forgalmi adó

value-bill noun
[UK: ˈvæ.ljuː bɪl]
[US: ˈvæ.ljuː ˈbɪl]

értékpapír főnév

valued adjective
[UK: ˈvæ.ljuːd]
[US: ˈvæ.ljuːd]

értékes◼◼◼ melléknév

becses◼◻◻ melléknév

felbecsült melléknév

valueless adjective
[UK: ˈvæ.ljuː.ləs]
[US: ˈvæ.ljuː.ləs]

értéktelen◼◼◼ melléknév

valuer noun
[UK: ˈvæ.ljuːə(r)]
[US: ˈvæ.ljuːər]

becsüs◼◼◼ főnév

values [UK: ˈvæ.ljuːz]
[US: ˈvæ.ljuːz]

értékek◼◼◼

értékeket◼◼◼

értékrend◼◻◻ főnév

erkölcsi értékrend

szellemi értékrend

… of small value noun adjective
[UK: əv smɔːl ˈvæ.ljuː]
[US: əv ˈsmɒl ˈvæ.ljuː]

vacak … főnév melléknév

absolute value [UK: ˈæb.sə.luːt ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæb.sə.ˌluːt ˈvæ.ljuː]

abszolút érték◼◼◼

actual value [UK: ˈæk.tʃuəl ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæk.tʃə.wəl ˈvæ.ljuː]

tényleges érték◼◼◼

average value noun
[UK: ˈæ.və.rɪdʒ ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæ.və.rɪdʒ ˈvæ.ljuː]

átlagérték◼◼◼ főnév

basic value noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk ˈvæ.ljuː]
[US: ˈbeɪ.sɪk ˈvæ.ljuː]

alapérték◼◼◼ főnév

be devalued verb
[UK: bi ˌdiː.ˈvæ.ljuːd]
[US: bi dɪ.ˈvæ.ˌljuːd]

romlik ige

12

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies