Angličtina-Maďarčina slovník » value meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
value verb
[UK: ˈvæ.ljuː]
[US: ˈvæ.ljuː]

becs főnév

érték főnév

értékel (vmt) ige

fontosság főnév

megbecsül ige

tisztel ige

value (regard highly) verb
[UK: ˈvæ.ljuː]
[US: ˈvæ.ljuː]

becsül ige

value added tax [UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd tæks]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd ˈtæks]

általános forgalmi adó

értéknövekedési adó

hozzáadott érték adó

value analysis noun

értékelemzés főnév

value for money [UK: ˈvæ.ljuː fɔː(r) ˈmʌ.ni]
[US: ˈvæ.ljuː ˈfɔːr ˈmʌ.ni]

a pénz értéke

ár érték arány

value in exchange noun
[UK: ˈvæ.ljuː ɪn ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈvæ.ljuː ɪn ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

csereérték főnév

value judgement

értékítélet

value proposition

értékajánlat

value something at a low rate verb
[UK: ˈvæ.ljuː ˈsʌm.θɪŋ ət ə ləʊ reɪt]
[US: ˈvæ.ljuː ˈsʌm.θɪŋ ət ə ˈloʊ ˈreɪt]

kevésre becsül (vmit) ige

value stream management (VSM)

értékáram menedzsment

value-added adjective
[UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd]

hozzáadott érték melléknév

value-added tax (VAT) [UK: ˈvæ.ljuː ˈæ.dɪd tæks]
[US: ˈvæ.ljuː ˈæ.dəd ˈtæks]

általános forgalmi adó (áfa) főnév

közvetett forgalmi adó

value-bill noun
[UK: ˈvæ.ljuː bɪl]
[US: ˈvæ.ljuː ˈbɪl]

értékpapír főnév

valued adjective
[UK: ˈvæ.ljuːd]
[US: ˈvæ.ljuːd]

becses melléknév

értékes melléknév

felbecsült melléknév

valueless adjective
[UK: ˈvæ.ljuː.ləs]
[US: ˈvæ.ljuː.ləs]

értéktelen melléknév

valuer noun
[UK: ˈvæ.ljuːə(r)]
[US: ˈvæ.ljuːər]

becsüs főnév

values [UK: ˈvæ.ljuːz]
[US: ˈvæ.ljuːz]

erkölcsi értékrend

értékek

értékeket

értékrend főnév

szellemi értékrend

… of small value noun adjective
[UK: əv smɔːl ˈvæ.ljuː]
[US: əv ˈsmɒl ˈvæ.ljuː]

vacak … főnév melléknév

absolute value [UK: ˈæb.sə.luːt ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæb.sə.ˌluːt ˈvæ.ljuː]

abszolút érték

actual value [UK: ˈæk.tʃuəl ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæk.tʃə.wəl ˈvæ.ljuː]

tényleges érték

average value noun
[UK: ˈæ.və.rɪdʒ ˈvæ.ljuː]
[US: ˈæ.və.rɪdʒ ˈvæ.ljuː]

átlagérték főnév

basic value [UK: ˈbeɪ.sɪk ˈvæ.ljuː]
[US: ˈbeɪ.sɪk ˈvæ.ljuː]

alapérték

be devalued verb
[UK: bi ˌdiː.ˈvæ.ljuːd]
[US: bi dɪ.ˈvæ.ˌljuːd]

romlik ige

be of value adjective
[UK: bi əv ˈvæ.ljuː]
[US: bi əv ˈvæ.ljuː]

értékes melléknév

book value [UK: bʊk ˈvæ.ljuː]
[US: ˈbʊk ˈvæ.ljuː]

könyv szerinti érték

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies