Engelsk-Ungersk ordbok »

conduct betyder på ungerska

EngelskaUngerska
conduct [conducts] noun
[UK: kən.ˈdʌkt]
[US: kən.ˈdəkt]

magatartás◼◼◼főnévProfessional conduct is expected in the workplace, including respectful communication and teamwork. = A munkahelyen szakmai magatartásra számítanak, ideértve a tisztelettudó kommunikációt és csapatmunkát is.

viselkedés◼◼◼főnévIn formal settings, appropriate conduct is crucial for creating a positive impression. = Formális környezetben az megfelelő viselkedés létrehozásához kulcsfontosságú.

lefolytatás◼◼◻főnévThe conduct of experiments is crucial in the scientific method to draw valid conclusions. = A kísérletek lefolytatása elengedhetetlen a tudományos módszerben, hogy érvényes következtetéseket lehessen levonni.

vezetés◼◼◻főnévLeadership skills are essential for the effective conduct of a team or organization. = A vezetői készségek elengedhetetlenek egy csapat vagy szervezet hatékony vezetéséhez.

irányítás◼◼◻főnévEffective conduct of a project involves clear communication and strategic planning. = A projekt hatékony irányítása tiszta kommunikációt és stratégiai tervezést igényel.

életvitel◼◼◻főnévThe monk's conduct reflected a life of simplicity, humility, and dedication. = A szerzetes életvitele egyszerűséget, alázatot és odaadást tükrözött.

életmód◼◼◻főnévHealthy conduct, such as regular exercise and a balanced diet, contributes to overall well-being. = Az egészséges életmód, mint például a rendszeres testmozgás és kiegyensúlyozott étrend, hozzájárul az általános jóléthez.

magaviselet◼◼◻főnévThe celebrity's conduct in public influences their reputation and image. = A híresség magaviselete a nyilvánosság előtt befolyásolja a hírnevét és imázsát.

igazgatás◼◼◻főnévEffective conduct of the company's operations led to increased profitability. = A cég működésének hatékony igazgatása növelte a nyereségességet.

intézés◼◻◻főnévThe conduct of diplomatic affairs requires skillful negotiation and tact. = A diplomáciai ügyek intézése ügyes tárgyalást és tapintatot igényel.

viselet◼◻◻főnévSocial conduct varies across cultures, influencing appropriate behavior in different situations. = A társadalmi viselkedés változó kultúrák között, befolyásolva a megfelelő viselkedést különböző helyzetekben.

viselkedés életmódfőnévA healthy lifestyle involves positive conduct in both personal and social interactions. = Egészséges életmód magában foglalja a pozitív viselkedést mind a személyes, mind a társadalmi interakciókban.

conduct [conducted, conducting, conducts] verb
[UK: kən.ˈdʌkt]
[US: kən.ˈdəkt]

végez (valamit)◼◼◼igeThe scientist will conduct experiments to test the hypothesis. = A tudós kísérleteket fog végezni a hipotézis tesztelésére.

vezet◼◼◼igeThe CEO must conduct the company with a clear vision and strategic goals. = Az ügyvezető igazgatónak tisztán kell vezetnie a céget, egyértelmű vízióval és stratégiai célokkal.

lefolytat◼◼◻igeThe investigator will conduct a thorough examination of the crime scene. = A nyomozó alapos vizsgálatot fog lefolytatni a helyszínen.

viselkedik◼◼◻igeThe leader must conduct themselves with integrity and fairness to gain the trust of the team. = A vezetőnek integritással és méltányossággal kell viselkednie a csapat bizalmának elnyerése érdekében.

irányít◼◼◻igeThe traffic police officer had to conduct the flow of vehicles during the busy intersection. = A közlekedési rendőrnek irányítania kellett a járművek áramlását a forgalmas kereszteződésben.

igazgat◼◼◻igeThe manager must conduct the team in a way that fosters collaboration and productivity. = A vezetőnek úgy kell igazgatnia a csapatot, hogy az elősegítse a együttműködést és a termelékenységet.

levezet◼◼◻igeThe lightning rod is designed to conduct electrical charges safely into the ground. = A villámhárító arra szolgál, hogy biztonságosan levezesse az elektromos töltéseket a földbe.

dirigál◼◻◻igeThe conductor expertly led the orchestra through a mesmerizing symphony. = A karmester szakértő módon vezette az zenekart egy lenyűgöző szimfónia során.

kommandírozigeThe captain must conduct the crew with precision to ensure a safe voyage. = A kapitánynak pontosan kell kommandíroznia a legénységet annak érdekében, hogy biztonságosan megérkezzenek.

conduct (music: to direct) [conducted, conducting, conducts] verb
[UK: kən.ˈdʌkt]
[US: kən.ˈdəkt]

vezényel◼◼◼igeThe conductor will conduct the orchestra in a performance of the symphony. = A karmester vezényelni fogja az zenekart egy szimfónia előadásában.

conduct-book noun
[UK: kən.ˈdʌkt bʊk]
[US: kən.ˈdəkt ˈbʊk]

fenyítési lapfőnév

conduct-money noun
[UK: ˈkɒn.dʌkt.ˌmʌ.nɪ]
[US: ˈkɒn.dʌkt.ˌmʌ.nɪ]

tanúdíjfőnév

conduct one's own case [UK: kən.ˈdʌkt wʌnz əʊn keɪs]
[US: kən.ˈdəkt wʌnz ˈoʊn ˈkeɪs]

saját ügyét viszi

conduct oneself verb
[UK: kən.ˈdʌkt wʌn.ˈself]
[US: kən.ˈdəkt wʌn.ˈself]

viselkedik◼◼◼ige

conduct-sheet [UK: kən.ˈdʌkt ʃiːt]
[US: kən.ˈdəkt ˈʃiːt]

fenyítési lap

conduct the correspondence of a firm [UK: kən.ˈdʌkt ðə ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns əv ə fɜːm]
[US: kən.ˈdəkt ðə ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns əv ə ˈfɝːm]

vállalat levelezését intézi

conduct war [UK: kən.ˈdʌkt wɔː(r)]
[US: kən.ˈdəkt ˈwɔːr]

háborút vív

conduct water to a lake [UK: kən.ˈdʌkt ˈwɔː.tə(r) tuː ə leɪk]
[US: kən.ˈdəkt ˈwɒ.tər ˈtuː ə ˈleɪk]

tóba vizet vezet

conductance [conductances] noun
[UK: kən.ˈdʌk.təns]
[US: kən.ˈdʌk.təns]

vezetőképesség◼◼◼főnév

konduktancia◼◼◻főnév

kondiktanciafőnév

reciprok ellenállásfőnév

conducted adjective
[UK: kən.ˈdʌk.tɪd]
[US: kən.ˈdək.təd]

végzett◼◼◼melléknév

lefolytatott◼◼◼melléknév

megszervezett◼◻◻melléknév

conducted by … [UK: kən.ˈdʌk.tɪd baɪ]
[US: kən.ˈdək.təd baɪ]

vezényelte …

conducted tour [UK: kən.ˈdʌk.tɪd tʊə(r)]
[US: kən.ˈdək.təd ˈtʊr]

vezetett társasutazás

conductibility noun
[UK: kənˌdʌktɪˈbɪlɪti ]
[US: kənˌdʌktɪˈbɪlɪti ]

vezetőképesség◼◼◼főnév
fiz

12