dicţionar Maghiar-Latin »

lélek înseamnă în null

MaghiarăLatină
a lélek számára felüdülés a természet szemlélése {Cicero}

est pabulum animorum contemplatio naturae

a lélek temploma

templa mentis

a lélek tükre a beszéd {Seneca}

imago animi est sermo

imago animi sermo est

a lélek ugyan kész, de a test erőtlen

spiritus quidem promptus est, caro autem infirma

a nagy egyéniségek a kínzásokat is nagy lélekkel viselik

potentes potenter tormenta patientur

a nagy lélek nem törődik az őt ért sérelmekkel

animus magnus non curat iniurias

a romlott lélekről minden tisztességes lepereg {Tacitus}

animo corrupto nihil honestum init

a szem a lélek tükre

oculi indices animi sunt

a szemben lakik a lélek {Plinius} {a szem a lélek tükre; a szem elárulja a jó és rossz gondolatokat}

in oculis animus habitat

a Szent Lélek Szolgálóleányai

SSpS {Servae Spiritus Sancti}

a Szent Léleknek hála

S.S.G. {Spiritus Sancti gratiam}

a Szentlélek kegyelme nem ismer semmi akadályt {Szent Ágoston}

nescit tarda molimina Sancti Spiritus gratia

a Szentlélek Szolgáinak Örök Imádó Kongregációja

CSSpSdAP {Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua}

A Szentlélek származásáról

DPS {De processu Spiritus Sancti}

aki a hitét elveszítette, mást már nem veszíthet el. A hit, mint a lélek, mely eltávozott, többé nem tér vissza {Publilius Syrus}

fidem qui perdit, perdere ultra nil potest, fides ut anima, unde abiit, eo nunquam redit

arra kell törekedni, hogy ép testben ép lélek legyen {de sokszor a beteg testben is nagy szellem lakik}

orandum est ut sit mens sana in corpore sano

Atya Fiú Szentlélek

PF.S.S. {Pater Filius Spiritus Sanctus}

az arc a lélek tükre

vultus est index animi

az Atya, a Fiú és a Szen Lélek nevében, ámen

IN.D.P.F.E.S.S.A. {In nomine Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti amen}

az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében

IN.P.F. et S.S. {In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti}

az atya, a fiú és a szentlélek nevében

Patris et Filii et Spiritus sancti nomine

az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Ámen {a keresztény keresztvetés szavai}

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen

azt kell kérnünk {az Istentől}, hogy ép testben ép lélek lakozzék bennünk {Iuvenalis}

orandum est ut sit mens sana in corpore sano

beleillesztés {léleké testbe} főnév

iniectus noun
us M

belevés {lélekbe, emlékezetbe} ige

figo 3 fixi fixus verb

bizonytalan {lélek} főnév melléknév

fluxus noun adjective
3

boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa

beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum

bátor lélekkel

virtute et animo

bátortalan {lélek} melléknév

abiectus adjective
3

bűnügyi lélektan

criminalpsychologiaae F Gr

csüggedt {lélek} főnév melléknév

abiectus noun adjective
3

csüggedő {lélek} melléknév

abiectus adjective
3

dacos {lélek} melléknév

atrox adjective
ocis 2

dacosabb {lélek} melléknév

atrocior adjective

egy lélek sem

nemo homo

egy szív, egy lélek

cor unum et anima una

egy szívvel - egy lélekkel

una et mente et voce

egyéni lélektan

psychologia individualisGr

elcsúfított {lélek} melléknév

turpificatus adjective
3

123

You can find it in:

MaghiarăLatină