dicţionar Maghiar-Latin »

dolog înseamnă în Latină

MaghiarăLatină
dolog főnév

ens [entis](3rd) N
noun

mand (mandatum)noun

Mand. (mandatum)noun

ministerium [~ii]noun
N

negotium [negoti(i)](2nd) N
noun

opera [operae](1st) F
noun

opus [operis](3rd) N
noun

res reinoun
F

dologház főnév

ferriterium [~ii]noun
N

dologház (rabszolgáké, adósoké) főnév

ergastulum [ergastuli](2nd) N
noun

dologi melléknév

realis [realis, reale]adjective

dologi fogadalom

votum reale

dologi kereset

actio realis

dologi kiváltság

privilegium reale

dologi körülmények

adiuncta rerum

dologkerülés főnév

acedia [acediae](1st) F
noun

dologkerülő

ignavus laboris

dologtalan

immoenis [~e](2nd)

dologtalan (ember)

otiosus(3rd)

dologtalan (hereméh) melléknév

immunis [immunis, immune]adjective

dologtalan naplopás

otiosissimae occupationes

dologtalanság főnév

otium [oti(i)](2nd) N
noun

dologtalanul (ember)

otiose

a dolog a gazda kárára vész el

res perit domino

a dolog azon a ponton van, hogy ~

in eo est, ut ~

a dolog fekvése címén

ratione rei sitae

a dolog könnyű

res est in facili

a dolog közepébe vágva (Horatius)

In medias res

a dolog lényege

iugulum causae

a dolog megakadt

res elanguit

a dolog megfontolást kíván

res habet deliberationem

a dolog megérett a végrehajtásra

res satis calet

a dolog nagy óvatosságra int

res habet cautiones multas

a dolog sarkpontja

punctum saliens

a dolog tartósabb emlékezetére

A.M.R.M. (ad maiorem rei memoriam)

a dolog természete

natura rei

a dolog veleje

punctum saliens

a dolog érdemében

in merito

a dolog önmagáért beszél

res ipsa loquitur

a dologház megnyomorodottjai

detrimenta ergastuli

12