dicţionar Latin-Maghiar »

opus înseamnă în Maghiară

LatinăMaghiară
opus [operis] (3rd) N
noun

dologfőnév

fáradságfőnév

feladatfőnév

foglalkozásfőnév

megerőltetésfőnév

mű (mezei, építkezési, sánc~, erődítési munka, ostromló mű, gép, írásmű)főnév

munkafőnév

tevékenységfőnév

Opus [~untis] noun
F Gr

Opus (város Locrisban)főnév

opus est

szükség van valamire (nom gen abl, acc c inf, ut)

opus est verb noun

kell (nom gen abl, acc c inf, ut)ige főnév

opus est adjective

szükségesmelléknév

szükséges (nom gen abl, acc c inf, ut)melléknév

opus iustitia pax

a béke az igazságosság műve

opus iustitiae: pax

a béke az igazságosság műve

opus Martis noun

hadakozásfőnév

opus Martis noun adjective

háborúfőnév melléknév

opus periculosum

veszélyes vállalkozás

opus propero

buzgón végzi munkáját

opus urgeo

sietteti a munkát

sürgeti a munkát

opusculum [opusculi] (2nd) N
noun

kis műfőnév

művecskefőnév

A. (archiepiscopus) noun
abb. M

érsekfőnév

A.B. (Archiepiscopus Bremensis)

a brémai főegyházmegye

a brémai püspök

A.B.M.V.dT. (Abbas Beatae Mariae Virginis de Thopuszka)

Szűz Máriáról nevezett topuszkói apát

A.C. (archiepiscopus Coloniensis)

kalocsai érsek

A.E. (archiepiscopus) noun

érsekfőnév

főegyházmegyefőnév

A.E.B. (archiepiscopus Bremensis)

brémai érsek

A.E.C. (archiepiscopus Coloniensis)

kalocsai érsek

A.E.T. (archiepiscopus Trevirensis)

a trieri érsek

A.E.W. (archiepiscopus Wratislaviensis )

a bratiszlavai érsek

A.G. (archiepiscopus Gnesnensis)

a gnesnai érsek

A.M. (archiepiscopus Moguntinus)

noguntiai érsek

Abbas B. M. V. De Thopuszka

Szűz Máriáról nevezett topuszkói apát

aegri habent opus mediconon bene sani

betegnek kell az orvos, nem az egészségesnek

Aesopus [Aesopi] (2nd) M
noun

Aesopus (meseíró)főnév

Aesopus (tragikus színész Cicero idején)főnév

12