dicţionar Englez-Maghiar » severe înseamnă în null

EnglezăMaghiară
severe adjective
[UK: sɪ.ˈvɪə(r)]
[US: sə.ˈvɪr]

súlyos◼◼◼ melléknév

komoly◼◼◻ melléknév

erős◼◼◻ melléknév

szigorú◼◼◻ melléknév

kemény◼◼◻ melléknév

rideg◼◻◻ melléknév

egyszerű◼◻◻ melléknév

zord◼◻◻ melléknév

dísztelen◼◻◻ melléknév

szabályos◼◻◻ melléknév

kimért melléknév

puritán melléknév

sallangmentes melléknév

severe blow [UK: sɪ.ˈvɪə(r) bləʊ]
[US: sə.ˈvɪr ˈbloʊ]

súlyos csapás◼◼◼

severe error [UK: sɪ.ˈvɪə(r) ˈe.rə(r)]
[US: sə.ˈvɪr ˈe.rər]

súlyos hiba

severe frost [UK: sɪ.ˈvɪə(r) frɒst]
[US: sə.ˈvɪr ˈfrɒst]

zord fagy

severe measures [UK: sɪ.ˈvɪə(r) ˈme.ʒəz]
[US: sə.ˈvɪr ˈme.ʒərz]

erélyes rendszabályok

severe pain [UK: sɪ.ˈvɪə(r) peɪn]
[US: sə.ˈvɪr ˈpeɪn]

súlyos fájdalom◼◼◼

severe to the point of cruelty [UK: sɪ.ˈvɪə(r) tuː ðə pɔɪnt əv ˈkruːəl.ti]
[US: sə.ˈvɪr ˈtuː ðə ˈpɔɪnt əv ˈkruːl.ti]

kegyetlenségig szigorú

severed [UK: ˈse.vəd]
[US: ˈse.vərd]

levágott◼◼◼ melléknév

elvágott◼◼◻

severely adverb
[UK: sɪ.ˈvɪə.li]
[US: sə.ˈvɪr.li]

nagyon◼◼◼ határozószó

komolyan◼◼◼ határozószó

szigorúan◼◼◼ határozószó

keményen◼◼◻ határozószó

egyszerűen◼◻◻ határozószó

hevesen◼◻◻ határozószó

ridegen◼◻◻ határozószó

vadul határozószó

dísztelenül határozószó

sallangmentesen határozószó

severeness noun
[UK: sɪˈvɪənəs ]
[US: səˈvɪrnəs ]

dísztelenség főnév

kimértség főnév

komolyság főnév

mogorvaság főnév

puritánság főnév

ridegség főnév

súlyosság főnév

szigorítás főnév

szigorúság főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară