Ungersk-Engelsk ordbok »

vizsga är på engelska

UngerskaEngelska
vizsga

exam [exams]◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzæm] [US: ɪg.ˈzæm]

test [tests]◼◼◼ noun
[UK: ˈtest] [US: ˈtest]

examination [examinations]◼◼◻ noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

go [goes]◼◼◻ noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

scrutinizing noun
[UK: ˈskruː.tɪ.naɪz.ɪŋ] [US: ˈskruː.tə.ˌnaɪz.ɪŋ]

squeeze [squeezes] noun
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

mug [mugs] noun
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

searching adjective
[UK: ˈsɜːtʃ.ɪŋ] [US: ˈsɝːtʃ.ɪŋ]

vizsga eredmények

exam results◼◼◼[UK: ɪɡ.ˈzæm rɪ.ˈzʌlts] [US: ɪg.ˈzæm rə.ˈzəlts]

vizsga papír

exam paper◼◼◼

vizsgabelépő főnév

entrant for an examination noun
[UK: ˈen.trənt fɔː(r) ən ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈen.trənt ˈfɔːr ˈæn ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

vizsgabizottság főnév

examining board◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn.ɪŋ bɔːd] [US: ɪg.ˈzæ.mən.ɪŋ ˈbɔːrd]

board of examination noun
[UK: bɔːd əv ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈbɔːrd əv ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

board of examiners noun
[UK: bɔːd əv ɪɡ.ˈzæ.mɪ.nəz] [US: ˈbɔːrd əv ɪg.ˈzæ.mə.nərz]

examination panel noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈpæn.l̩] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩ ˈpæn.l̩]

examining body noun
[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn.ɪŋ ˈbɒ.di] [US: ɪg.ˈzæ.mən.ɪŋ ˈbɑː.di]

vizsgabiztos főnév

invigilator noun
[UK: ɪn.ˈvɪ.dʒɪ.leɪ.tə(r)] [US: ɪn.ˈvɪ.dʒɪ.leɪ.tər]

vizsgadíj főnév

examination fee noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩ fiː] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩ ˈfiː]

vizsgadolgozat főnév

examination paper noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pər]

examination-paper noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pə(r)] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩ ˈpeɪ.pər]

vizsgadrukk főnév

exam nerves noun

vizsgaengedély főnév

grace [graces] noun
[UK: ɡreɪs] [US: ˈɡreɪs]

vizsgaeredmény főnév

exam test results noun

vizsgafelelés főnév

oral test noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈtest] [US: ˈɔː.rəl ˈtest]

vizsgafelelet főnév

oral test noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈtest] [US: ˈɔː.rəl ˈtest]

vizsgafelügyelő főnév

proctor [proctors]◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒk.tə(r)] [US: ˈprɑːk.tər]

vizsgahalasztást ad ige

refer [referred, referred, referring, refers] verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː]

vizsgai melléknév
isk

examinational adjective
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪ.ʃənl] [US: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪ.ʃənl]

vizsgaidőszak főnév

exam period◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzæm ˈpɪə.rɪəd] [US: ɪg.ˈzæm ˈpɪ.riəd]

exam session noun

examination period noun
[UK: ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩ ˈpɪə.rɪəd] [US: ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩ ˈpɪ.riəd]

vizsgakérdések

oral test[UK: ˈɔː.rəl ˈtest] [US: ˈɔː.rəl ˈtest]

vizsgál ige

test [tested, tested, testing, tests]◼◼◼ verb
[UK: ˈtest] [US: ˈtest]

examine [examined, examined, examining, examines]◼◼◼ verb
[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn] [US: ɪg.ˈzæ.mən]

investigate [investigated, investigated, investigating, investigates]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈve.stɪ.ɡeɪt] [US: ˌɪn.ˈve.stə.ˌɡet]

scan [scanned, scanned, scanning, scans]◼◼◼ verb
[UK: skæn] [US: ˈskæn]

investigating◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈve.stɪ.ɡeɪt.ɪŋ] [US: ˌɪn.ˈve.stə.ˌɡet.ɪŋ]

study [studied, studied, studying, studies]◼◼◻ verb
[UK: ˈstʌ.di] [US: ˈstʌ.di]

search [searched, searched, searching, searches]◼◼◻ verb
[UK: sɜːtʃ] [US: ˈsɝːtʃ]

analyze [analyzed, analyzed, analyzing, analyzes]◼◼◻ verb
[UK: ˈæ.nə.laɪz] [US: ˈæ.nə.ˌlaɪz]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska