Ungersk-Engelsk ordbok » kiadás är på engelska

UngerskaEngelska
kiadás főnév

expenditure◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspen.dɪ.tʃə(r)] [US: ɪk.ˈspen.də.tʃər]

expense◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈspens] [US: ɪk.ˈspens]

expenses◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ɪk.ˈspen.səz]

issuance◼◼◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuːəns] [US: ˈɪ.ʃuːəns]

ed (edition)◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

outlay◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.leɪ] [US: ˈaʊˌt.le]

print◼◻◻ noun
[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

publishing (of book, CD, etc)◼◻◻ noun
[UK: ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ] [US: ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]

editing noun
[UK: ˈed.ɪt.ɪŋ] [US: ˈed.ət.ɪŋ]

extradition noun
[UK: ˌek.strə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌek.strə.ˈdɪʃ.n̩]

handing out noun
[UK: ˈhænd.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈhænd.ɪŋ ˈaʊt]

letting noun
[UK: ˈlet.ɪŋ] [US: ˈlet.ɪŋ]

outgiving noun
[UK: ˈaʊt.ˌɡɪ.vɪŋ] [US: ˈaʊt.ˌɡɪ.vɪŋ]

outgo noun
[UK: ˈaʊt.ɡəʊ] [US: ˈaʊtˌɡo.ʊ]

outgoing adjective
[UK: ˈaʊt.ɡəʊɪŋ] [US: ˈaʊtɡo.ʊɪŋ]

outwent noun
[UK: aʊt.ˈwent] [US: aʊt.ˈwent]

surrender noun
[UK: sə.ˈren.də(r)] [US: sə.ˈren.dər]

kiadás (könyvé) főnév

edition◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

publication◼◼◻ noun
[UK: ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌpʌ.blɪˈk.eɪʃ.n̩]

kiadás (könyvé) (átv) főnév

issue◼◼◼ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

kiadás (pénzé) főnév

disbursement◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈbɜː.smənt] [US: ˌdɪˈs.bɝː.smənt]

kiadás (újságé) (átv) főnév

number◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

kiadás dátuma

issue date

release date

kiadás kelte

date of issue[UK: deɪt əv ˈɪ.ʃuː] [US: ˈdeɪt əv ˈɪ.ʃuː]

kiadás nélküli melléknév

without issue adjective

kiadásba ver ige

sting (stung, stung) verb
[UK: stɪŋ stʌɡ stʌɡ] [US: ˈstɪŋ ˈstəŋ ˈstəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kiadási tételt engedélyez

allow an item of expenditure[UK: ə.ˈlaʊ ən ˈaɪ.təm əv ɪk.ˈspen.dɪ.tʃə(r)] [US: ə.ˈlaʊ ˈæn ˈaɪ.təm əv ɪk.ˈspen.də.tʃər]

kiadási záradék

release clause

kiadások

costs◼◼◼ noun
[UK: kɒsts] [US: ˈkɑːsts]

expenses◼◼◼[UK: ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ɪk.ˈspen.səz]

charges◼◼◻[UK: ˈtʃɑː.dʒɪz] [US: ˈtʃɑːr.dʒəz]

expenditures◼◼◻[UK: ɪk.ˈspen.dɪ.tʃəz] [US: ɪk.ˈspen.də.tʃərz]

spending◼◼◻[UK: ˈspend.ɪŋ] [US: ˈspend.ɪŋ]

editions◼◻◻[UK: ɪ.ˈdɪʃ.n̩z] [US: ɪ.ˈdɪʃ.n̩z]

issues◼◻◻[UK: ˈɪ.ʃuːz] [US: ˈɪ.ʃuːz]

exes noun

outgoings[UK: ˈaʊt.ɡəʊɪŋz] [US: ˈaʊtɡo.ʊɪŋz]

kiadások előirányzata

estimate of expenditure[UK: ˈe.stɪ.meɪt əv ɪk.ˈspen.dɪ.tʃə(r)] [US: ˈe.stə.mət əv ɪk.ˈspen.də.tʃər]

kiadásokat közösen viselve

dividing the expenses[UK: dɪ.ˈvaɪd.ɪŋ ðə ɪk.ˈspen.sɪz] [US: dɪ.ˈvaɪd.ɪŋ ðə ɪk.ˈspen.səz]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies