Ungersk-Engelsk ordbok »

fejezet är på engelska

UngerskaEngelska
fejezet főnév

chapter [chapters]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæp.tə(r)] [US: ˈtʃæp.tər]

head [heads]◼◻◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

break [breaks]◼◻◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

division [divisions] noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

trope [tropes] noun
[UK: trəʊp] [US: troʊp]

fejezet a Koránban főnév

surah noun
[UK: ˈsjʊə.rə] [US: ˈsʊ.rə]

fejezet és vers

chapter and verse◼◼◼[UK: ˈtʃæp.tə(r) ənd vɜːs] [US: ˈtʃæp.tər ænd ˈvɝːs]

fejezetcím főnév

subcaption noun
[UK: sʌbkˈapʃən] [US: sʌbkˈæpʃən]

fejezetcímet ír ige

rubricate [rubricated, rubricated, rubricating, rubricates] verb
[UK: ˈruː.brɪk.eɪt] [US: ˈruː.brəˌk.eɪt]

fejezetdísz főnév

headpiece [headpieces] noun
[UK: ˈhed.piːs] [US: ˈhed.piːs]

fejezetek

chapters◼◼◼[UK: ˈtʃæp.təz] [US: ˈtʃæp.tərz]

headings noun
[UK: ˈhe.dɪŋz] [US: ˈhe.dɪŋz]

fejezetekre oszt főnév

chapter [chapters] noun
[UK: ˈtʃæp.tə(r)] [US: ˈtʃæp.tər]

fejezetjel főnév

tape mark noun
[UK: teɪp mɑːk] [US: ˈteɪp ˈmɑːrk]

alfejezet főnév

subsection [subsections]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌb.sek.ʃn̩] [US: ˈsʌb.sek.ʃn̩]

subchapter [subchapters]◼◻◻ noun

arca meglepetést fejezett ki

her face registered surprise[UK: hɜː(r) feɪs ˈre.dʒɪ.stəd sə.ˈpraɪz] [US: hər ˈfeɪs ˈre.dʒə.stərd sər.ˈpraɪz]

az alábbi fejezet

the quoted below[UK: ðə ˈkwəʊ.tɪd bɪ.ˈləʊ] [US: ðə ˈkwoʊ.tɪd bəˈlo.ʊ]

befejezetlen

unfinished◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈfɪ.nɪʃt] [US: ʌn.ˈfɪ.nɪʃt]

incomplete◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

imperfect◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.fɪkt] [US: ˌɪm.ˈpɝː.fɪkt]

half [halves]◼◻◻ noun
[UK: hɑːf] [US: ˈhæf]

unaccomplished◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.əˈk.ʌm.plɪʃt] [US: ʌn.əˈk.ʌm.plɪʃt]

inchoate adjective
[UK: ɪnˈk.əʊɪt] [US: ɪnˈko.ʊɪt]

uncompleted adjective
[UK: ˌʌnk.əm.ˈpliː.tɪd] [US: ˌʌnk.əm.ˈpliː.təd]

aborted adjective

uncomplete adjective
[UK: ˌənk.əm.ˈpliːt] [US: ˌənk.əm.ˈpliːt]

unended adjective
[UK: ˌʌnˈɛndɪd ] [US: ʌnˈɛndəd ]

unperfected adjective
[UK: ˌʌnpəˈfɛktɪd ] [US: ʌnpərˈfɛktəd ]

befejezetlen állomány főnév

work in progress [works in progress] noun
[UK: ˈwɜːk ɪn prə.ˈɡres] [US: ˈwɝːk ɪn ˈprɑː.ˌɡres]

befejezetlen maradt

it was left unfinished[UK: ɪt wɒz left ʌn.ˈfɪ.nɪʃt] [US: ˈɪt wəz ˈleft ʌn.ˈfɪ.nɪʃt]

befejezetlen mondat

pendent sentence[UK: ˈpen.dənt ˈsen.təns] [US: ˈpen.dənt ˈsen.təns]

befejezetlen termelés főnév

work in progress [works in progress]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːk ɪn prə.ˈɡres] [US: ˈwɝːk ɪn ˈprɑː.ˌɡres]

befejezetlen volta (vmnek) főnév

incompleteness noun
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

incompletion [incompletions] noun
[UK: ɪnkəmplˈiːʃən] [US: ɪnkəmplˈiːʃən]

befejezetlenség főnév

imperfection [imperfections] noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈfek.ʃn̩] [US: ˌɪm.pər.ˈfek.ʃn̩]

imperfectness noun
[UK: ɪmˈpɜːfɪktnəs ] [US: ɪmˈpɜrfɪktnəs ]

incompleteness noun
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

incompletion [incompletions] noun
[UK: ɪnkəmplˈiːʃən] [US: ɪnkəmplˈiːʃən]

befejezetlenül határozószó

imperfectly adverb
[UK: ɪm.ˈpɜː.fɪkt.li] [US: ˌɪm.ˈpɝː.fɪkt.li]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska