Ungersk-Engelsk ordbok »

egyidejű är på engelska

UngerskaEngelska
egyidejű

simultaneous◼◼◼ adjective
[UK: ˌsɪml.ˈteɪ.nɪəs] [US: ˌsaɪ.məl.ˈteɪ.niəs]

contemporaneous◼◼◻ adjective
[UK: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.nɪəs] [US: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.niəs]

concurrent◼◻◻ adjective
[UK: kənˈk.ʌ.rənt] [US: kənˈk.ɜː.rənt]

synchronize [synchronized, synchronized, synchronizing, synchronizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈsɪŋ.krə.naɪz] [US: ˈsɪŋ.krə.ˌnaɪz]

synchronous◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.krə.nəs] [US: ˈsɪŋ.krə.nəs]

synchronic◼◻◻ adjective
[UK: sɪŋ.ˈkrɒ.nɪk] [US: ˌsɪŋ.ˈkrɑː.nɪk]

co-occurrent (coincident, coincidental, coinciding, concurrent) adjective
[UK: kəʊ] [US: ˈkoʊ]

coetaneous adjective
[UK: kˌəʊetˈeɪniəs] [US: kˌoʊetˈeɪniəs]

coinstantaneous adjective
[UK: kˌɔɪnstantˈeɪniəs] [US: kˌɔɪnstəntˈeɪniəs]

monochronic adjective
[UK: mˌɒnəʊkrˈɒnɪk] [US: mˌɑːnoʊkrˈɑːnɪk]

synchron adjective
[UK: sˈɪnkrɒn] [US: sˈɪnkrɑːn]

synchronistic adjective
[UK: sˌɪnkrənˈɪstɪk] [US: sˌɪnkrənˈɪstɪk]

egyidejű (isochron) melléknév

isochronous◼◼◼ adjective
[UK: aɪ.ˈsɒ.krə.nəs] [US: aɪ.ˈsɑː.krə.nəs]

isochronal adjective
[UK: aɪ.ˈsɒ.krənl] [US: aɪ.ˈsɑː.krənl]

isochronic adjective
[UK: ˌaɪsəkrˈɒnɪk] [US: ˌaɪsəkrˈɑːnɪk]

egyidejű előfordulás főnév

synchronicity [synchronicities] noun

egyidejű események összefoglalása főnév
tört

synchronology noun
[UK: sˌɪnkrənˈɒlədʒi] [US: sˌɪnkrənˈɑːlədʒi]

egyidejű fennállás főnév

coexistence [coexistences] noun
[UK: ˌkəʊɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: ˌkoʊɪg.ˈzɪ.stəns]

egyidejű vonalak

concurrent lines[UK: kənˈk.ʌ.rənt laɪnz] [US: kənˈk.ɜː.rənt ˈlaɪnz]

egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások

matched orders[UK: mætʃt ˈɔː.dəz] [US: ˈmætʃt ˈɔːr.dərz]

egyidejűen határozószó

coevally adverb
[UK: kˌəʊɪvˈali] [US: kˌoʊɪvˈæli]

contemporaneously adverb
[UK: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.nɪə.sli] [US: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.niə.sli]

egyidejűleg határozószó

simultaneously◼◼◼ adverb
[UK: ˌsɪml.ˈteɪ.nɪə.sli] [US: ˌsaɪ.məl.ˈteɪ.niə.sli]

at the same time◼◼◼ adverb
[UK: ət ðə seɪm ˈtaɪm] [US: ət ðə ˈseɪm ˈtaɪm]

concurrently◼◼◻ adverb
[UK: kənˈk.ʌ.rənt.li] [US: kənˈk.ɜː.rənt.li]

together◼◻◻ adverb
[UK: tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: tə.ˈɡe.ðər]

at once (at the same time)◼◻◻ adverb
[UK: ət wʌns] [US: ət ˈwəns]

contemporaneously◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.nɪə.sli] [US: kən.ˌtem.pə.ˈreɪ.niə.sli]

all at once adverb
[UK: ɔːl ət wʌns] [US: ɔːl ət ˈwəns]

synchronical adverb
[UK: sɪnkrˈɒnɪkəl] [US: sɪnkrˈɑːnɪkəl]

egyidejűleg izzított és hengerelt vasrúdköteg

pile[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

egyidejűleg létez

coexIstent[UK: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt]

egyidejűleg létezik ige

coexist [coexisted, coexisted, coexisting, coexists] verb
[UK: ˌkəʊɪɡ.ˈzɪst] [US: ˌkoʊɪg.ˈzɪst]

egyidejűleg létező melléknév

coexistent adjective
[UK: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt]

egyidejűleg született melléknév

connate adjective
[UK: ˈkɒ.neɪt] [US: ˈkɑː.neɪt]

egyidejűleg van ige

coexist [coexisted, coexisted, coexisting, coexists] verb
[UK: ˌkəʊɪɡ.ˈzɪst] [US: ˌkoʊɪg.ˈzɪst]

egyidejűség főnév

simultaneity [simultaneities]◼◼◼ noun
[UK: ˌsɪml.tə.ˈnɪə.ti] [US: ˌsɪml.tə.ˈnɪə.ti]

synchrony [synchronies]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪŋ.krə.ni] [US: ˈsɪŋ.krə.ni]

concurrence [concurrences]◼◼◻ noun
[UK: kənˈk.ʌ.rəns] [US: kənˈk.ɜː.rəns]

coevality noun
[UK: kˌəʊɪvˈalɪti] [US: kˌoʊɪvˈælɪɾi]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska