Ungersk-Engelsk ordbok » címke är på engelska

UngerskaEngelska
címke főnév

label◼◼◼ noun
[UK: ˈleɪb.l̩] [US: ˈleɪb.l̩]

tag◼◼◻ noun
[UK: tæɡ] [US: ˈtæɡ]

sticker◼◻◻ noun
[UK: ˈstɪkə(r)] [US: ˈstɪkər]

docket noun
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

tab noun
[UK: tæb] [US: ˈtæb]

tally noun
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

ticket noun
[UK: ˈtɪkɪt] [US: ˈtɪkət]

tie-on label noun
[UK: taɪ ɒn ˈleɪb.l̩] [US: ˈtaɪ ɑːn ˈleɪb.l̩]

vignette noun
[UK: viː.ˈnjet] [US: ˌvɪ.ˈnjet]

címke nélküli melléknév

unlabelled adjective
[UK: ʌn.ˈleɪb.l̩d] [US: ʌn.ˈleɪb.l̩d]

címkekészítő főnév

vignette-engraver noun
[UK: viː.ˈnjet ɪn.ˈɡreɪ.və(r)] [US: ˌvɪ.ˈnjet ən.ˈɡreɪ.vər]

vignetter noun
[UK: vɪˈnjɛtə ] [US: vɪnˈjɛtər ]

vignettist noun
[UK: vɪˈnjɛtɪst ] [US: vɪnˈjɛtɪst ]

címkeragasztás főnév

ticketing noun
[UK: ˈtɪk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈtɪk.ət.ɪŋ]

címkeragasztó főnév

labeler noun
[UK: ˈleɪblə ] [US: ˈleɪbələr ]

ticketer noun
[UK: ˈtɪkɪtə ] [US: ˈtɪkətər ]

címketartó főnév

label-holder noun
[UK: ˈleɪb.l̩ ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈleɪb.l̩ ˈhoʊl.də(r)]

file címke

file header[UK: faɪl ˈhe.də(r)] [US: ˈfaɪl ˈhe.dər]

függőcímke főnév

tag◼◼◼ noun
[UK: tæɡ] [US: ˈtæɡ]

tie-on label noun
[UK: taɪ ɒn ˈleɪb.l̩] [US: ˈtaɪ ɑːn ˈleɪb.l̩]

gyufacímkegyűjtés főnév

phillumeny noun
[UK: fˈɪluːmˌeni] [US: fˈɪluːmˌeni]

gyufacímkegyűjtő főnév

phillumenist noun
[UK: fˈɪluːmˌenɪst] [US: fˈɪluːmˌenɪst]

gyufásdobozcímke-gyűjtő főnév

phillumenist noun
[UK: fˈɪluːmˌenɪst] [US: fˈɪluːmˌenɪst]

könyv hátára ragasztott címke

fly-wing[UK: flaɪ wɪŋ] [US: ˈflaɪ ˈwɪŋ]

palack címke

bottle-label[UK: ˈbɒt.l̩ ˈleɪb.l̩] [US: ˈbɑːt.l̩ ˈleɪb.l̩]

poggyászcímke főnév

luggage-label noun
[UK: ˈlʌ.ɡɪdʒ ˈleɪb.l̩] [US: ˈlʌ.ɡədʒ ˈleɪb.l̩]

tab noun
[UK: tæb] [US: ˈtæb]

ragasztó címke főnév

paster noun
[UK: ˈpæ.stə(r)] [US: ˈpæ.stər]

tapadó (címke) melléknév

unadhesive adjective
[UK: ˌʌnədˈhiːsɪv ] [US: ʌnædˈhisɪv ]

árcímke főnév

price label noun

árucímke főnév

delivery slip noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri slɪp] [US: də.ˈlɪ.və.ri sˈlɪp]

ökocímke

eco-label◼◼◼

öntapadós címke

stick-on label[UK: stɪk ɒn ˈleɪb.l̩] [US: ˈstɪk ɑːn ˈleɪb.l̩]

sticker noun
[UK: ˈstɪkə(r)] [US: ˈstɪkər]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies