Ungarsk-Norsk ordbok »

igen betyr norsk

UngarskNorsk
igen, de

ja, men

igen * adv

meget, svært, veldig

igen ** interj

ja

igen *** sb

ja

igen aktuális

høyaktuell

igen ám de

det er greit nok, men

igen boldog vagyok

jeg er veldig glad/lykkelig

igen erős szél

stiv kulingBeaufortskala 7

igen fárasztó

svært anstrengende

igen gazdag

svært rik

igen is meg nem is

både ja og nei

igen sok

svært/veldig mye

igen vagy nem

ja eller nei

igen valószínű

høyst sannsynlig

igencsak adv

veldig

igenév sb

verbal

igenévi adj

verbal

igenis interj

ja, ja da, ja vel

igenlés sb

bekreftelse, samtykke

igenadj

bekreftende, positiv

igenlő válasz

positivt svar"ja" som svar

igenlően adv

bekreftende, positivt

igenlően válaszol

svarer bekreftende/ja

igent intett

vinket samtykkende

igény sb

behov, trang

fordring, krav

igénybe vesz

benytter seg av, tar i bruk

legger beslag på

igénybejelentés sb

anmeldelse av krav

igénybevétel sb

belasting, benyttelse, det å ta i bruk

belastning

igényel vb

begjærer, fordrer, forlanger, gjør krav på, krever

trenger

igényelt adj

etterspurt, krevet

igényéről lemond

avstår fra å kreve

igényes adj

fordringsfull, kravstor, krevende

igényesség sb

fordringsfullhet, kravstorhet

igényfelmérés sb

behovsprøving

igényjogosult adj

berettiget til å kreve

igényjogosultság sb

berettigelse, det å ha krav på noe, rett til å kreve

12

Andre søkemuligheter

UngarskNorsk