Ungarisch-Norwegisch Wörterbuch » igen Bedeutung in Norwegisch

UngarischNorwegisch
igen, de

ja, men

igen * adv

meget, svært, veldig

igen ** i

ja

igen *** n

ja

igen aktuális

høyaktuell

igen ám de

det er greit nok, men

igen boldog vagyok

jeg er veldig glad/lykkelig

igen erős szél

stiv kulingBeaufortskala 7

igen fárasztó

svært anstrengende

igen gazdag

svært rik

igen is nem is

både ja og nei

igen sok

svært/veldig mye

igen valószínű

høyst sannsynlig

igencsak adv

veldig

igenév n

verbal

igenis i

ja vel, ja visst

igenlés n

bekreftelse, samtykke

igenadj

bekreftende, positiv

igenlő válasz

positivt svar"ja" som svar

igenlően adv

bekreftende, positivt

igent intett

vinket samtykkende

igény n

behov

fordring, krav

igénybe vesz

benytter seg av, tar i bruk

legger beslag på

igénybejelentés n

anmeldelse av krav

igénybevétel n

belastning

benyttelse, det å ta i bruk

igényel v

fordrer, forlanger, gjør krav på, krever, trenger

igényelt adj

etterspurt, krevet

igényéről lemond

avstår fra å kreve

igényes adj

fordringsfull, kravstor, krevende

igényesség n

fordringsfullhet, kravstorhet

igényjogosult adj

berettiget til å kreve

igényjogosultság n

berettigelse, det å ha krav på noe, rett til å kreve

igénylés n

krav

igénylő * adj

krevende

igénylő ** n

en som anmelder et krav, en som kommer med en anmodning, fordringshaver

igénylőlap n

bestillingsblankett, ordreskjema

igényt kielégít

dekker et behov

12

You can find it in:

UngarischNorwegisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies