Ungarsk-Latinsk ordbok »

tisztesség betyr latinsk

UngarskLatinsk
tisztesség főnév

decor [~oris]noun
M

decorum [decori](2nd) N
noun

decus decorisnnoun

dignitas [dignitatis](3rd) F
noun

honestas [honestatis](3rd) F
noun

honestum [~i]noun
N

modestia [modestiae](1st) F
noun

pudor [pudoris](3rd) M
noun

tisztesség, ha valaki jól tud beszélni, de tisztesség az is, ha valaki tud hallgatni

scire loqui decus est, decus est et scire tacere

tisztesség okáért

honoris causa

tisztességadás főnév

officium [offici(i)](2nd) N
noun

tisztességes melléknév

decens [decentis (gen.), decentior -or -us, decentissimus -a -um]adjective

honestum estadjective

honestus [honesta -um, honestior -or -us, honestissimus -a -um]adjective

honorabilis [honorabilis, honorabile]adjective

ingenuus [ingenua, ingenuum]adjective

lautus [lauta -um, lautior -or -us, lautissimus -a -um]adjective

liberalis [liberalis, liberale]adjective

modestus [modesta, modestum]adjective

religiosus(3rd)
adjective

tisztességes (per) melléknév

bonus(3rd)
adjective

tisztességes ember ígérete egyenlő a kötelezettség vállalásával

promissio boni viri est obligatio

tisztességesen melléknév

ingenueadjective

modesteadjective

munditeradjective

tisztességesen határozószó

honesteadverb

laute [lautius, lautissime]adverb

liberaliteradverb

religioseadverb

tisztességet alig néznek, csakis azt, ami hasznos (Ovidius)

cura quid expediat, prior est, quam quod sit honestum

tisztességgel megmond

salvo honore dicere

tisztességtelen melléknév

immoralis [~e](2nd)
adjective

indecens [(gen.), indecentis]adjective

indecorus [indecora, indecorum]adjective

inhonestus [inhonesta -um, inhonestior -or -us, inhonestissimus -a -um]adjective

tisztességtelen életet él

inhonestam vitam vivo

tisztességtelenség főnév

immoralitas [~atis]noun
F

indecencia [~ae]noun
F

tisztességtelenül ige melléknév

improbeverb adjective

indecoreverb adjective

12