Ungarsk-engelsk ordbok »

levezet betyr engelsk

UngarskEngelsk
levezet ige

conduct [conducted, conducted, conducting, conducts]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

deduce [deduced, deduced, deducing, deduces]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈdjuːs] [US: də.ˈduːs]

lead down◼◻◻ verb

deduct [deducted, deducted, deducting, deducts]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈdʌkt] [US: də.ˈdəkt]

educe [educed, educed, educing, educes] verb
[UK: ɪ.ˈdjuːs] [US: ɪ.ˈdjuːs]

levezetés főnév

deduction [deductions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: də.ˈdək.ʃn̩]

development [developments]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: dɪ.ˈve.ləp.mənt]

derivation [derivations]◼◻◻ noun
[UK: ˌde.rɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌde.rə.ˈveɪʃ.n̩]

reduction [reductions]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: rə.ˈdək.ʃn̩]

eduction noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən]

expulsion [expulsions] noun
[UK: ɪk.ˈspʌl.ʃn̩] [US: ɪk.ˈspʌl.ʃn̩]

illation noun
[UK: ɪ.ˈleɪ.ʃən] [US: ɪ.ˈleɪ.ʃən]

levezetés (érzelemé) (átv) főnév

channelling◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæ.nəl.ɪŋ] [US: ˈtʃæ.nəl.ɪŋ]

levezethető melléknév

deducible adjective
[UK: dɪ.ˈdjuːs] [US: dɪ.ˈdjuːs]

derivable adjective
[UK: dɪ.ˈraɪ.vəbl] [US: dɪ.ˈraɪ.vəbl]

levezeti felesleges energiáját

blow off steam[UK: bləʊ ɒf stiːm] [US: ˈbloʊ ˈɒf ˈstiːm]

let off steam[UK: let ɒf stiːm] [US: ˈlet ˈɒf ˈstiːm]

levezető melléknév

deductive◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈdʌk.tɪv] [US: dɪ.ˈdʌk.tɪv]

illative adjective
[UK: ɪ.ˈleɪ.tɪv] [US: ˈɪ.lə.tɪv]

levezető (deferens) melléknév

deferent adjective
[UK: ˈde.fə.rənt] [US: ˈde.fə.rənt]

levezető csatorna

drain-canal[UK: dreɪn kə.ˈnæl] [US: ˈdreɪn kə.ˈnæl]

levezető cső

leading tube[UK: ˈliːd.ɪŋ tjuːb] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈtuːb]

levezetőcsatorna főnév

box-drain noun
[UK: bɒks dreɪn] [US: ˈbɑːks ˈdreɪn]

offtake [offtakes] noun
[UK: ˈɒfteɪk] [US: ˈɔfteɪk]

levezetőcső főnév

downcomer noun
[UK: dˈaʊnkʌmə] [US: dˈaʊnkʌmɚ]

eduction-pipe noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən paɪp] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən ˈpaɪp]

waste [wastes] noun
[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

antennalevezetés főnév

down-lead noun
[UK: daʊn liːd] [US: ˈdaʊn ˈled]

áramlevezető készülék főnév

shunter [shunters] noun
[UK: ˈʃʌn.tə(r)] [US: ˈʃʌn.tər]

bizonyos időbeli pontig levezet

bring down something to a certain point[UK: brɪŋ daʊn ˈsʌm.θɪŋ tuː ə ˈsɜːt.n̩ pɔɪnt] [US: ˈbrɪŋ ˈdaʊn ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ə ˈsɝː.tn̩ ˈpɔɪnt]

esőgyűjtő levezetőcső főnév

downpipe noun
[UK: ˈdaʊn.paɪp] [US: ˈdaʊn.paɪp]

esővíz levezetésének joga

right of drip[UK: raɪt əv drɪp] [US: ˈraɪt əv ˈdrɪp]

esővíz levezető csatorna

gutter-pipe[UK: ˈɡʌ.tə(r) paɪp] [US: ˈɡʌ.tər ˈpaɪp]

esővíz levezető cső főnév

downspout noun
[UK: dˈaʊnspaʊt] [US: dˈaʊnspaʊt]

esővízlevezető csatorna

rain-water spout[UK: reɪn ˈwɔːtə spaʊt ] [US: reɪn ˈwɔtər spaʊt ]

esővízlevezető cső főnév

downcomer noun
[UK: dˈaʊnkʌmə] [US: dˈaʊnkʌmɚ]

félelmek levezetése főnév

ventilation [ventilations] noun
[UK: ˌven.tɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌven.tə.ˈleɪʃ.n̩]

fölös energia levezetője

outlet for one's energy[UK: ˈaʊt.let fɔː(r) wʌnz ˈe.nə.dʒi] [US: ˈaʊˌt.let ˈfɔːr wʌnz ˈe.nər.dʒi]

folyóvizet levezet

tap a stream[UK: tæp ə striːm] [US: ˈtæp ə ˈstriːm]

időbeli pontig levezet

bring down[UK: brɪŋ daʊn] [US: ˈbrɪŋ ˈdaʊn]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk