Ungarsk-engelsk ordbok »

hézag betyr engelsk

UngarskEngelsk
hézag főnév

joint [joints]◼◼◼ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

clearance [clearances]◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪə.rəns] [US: ˈklɪ.rəns]

void [voids]◼◼◻ noun
[UK: vɔɪd] [US: ˌvɔɪd]

lacuna [lacunas]◼◼◻ noun
[UK: lə.ˈkjuː.nə] [US: lə.ˈkjuː.nə]

leak [leaks]◼◼◻ noun
[UK: liːk] [US: ˈliːk]

slack◼◻◻ noun
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

hiatus [hiatuses]◼◻◻ noun
[UK: haɪ.ˈeɪ.təs] [US: haˈjeɪ.təs]

opening [openings]◼◻◻ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

backlash [backlashes] noun
[UK: ˈbæk.læʃ] [US: ˈbæk.læʃ]

scupper [scuppers] noun
[UK: ˈskʌ.pə(r)] [US: ˈskʌ.pər]

airspace [airspaces] noun
[UK: ˈeə.speɪs] [US: ˈer.ˌspes]

clearing [clearings] noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

interspace [interspaces] noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.speɪs] [US: ɪn.ˈtɜː.speɪs]

yawn [yawns] noun
[UK: jɔːn] [US: ˈjɒn]

hézag (diastema, fissura, hiatus, rima, rhexis, stoma) főnév

gap [gaps]◼◼◼ noun
[UK: ɡæp] [US: ˈɡæp]

hézag (diastema, fissura, hiatus, rima stoma) főnév

flaw [flaws]◼◼◼ noun
[UK: flɔː] [US: ˈflɒ]

hézag (interstitium) főnév

interstice [interstices]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.stɪs] [US: ɪn.ˈtɝː.stɪs]

hézag (átv) főnév

missing link noun
[UK: ˈmɪs.ɪŋ lɪŋk] [US: ˈmɪs.ɪŋ ˈlɪŋk]

hézag nélküli

non-sequence[UK: nɒn ˈsiː.kwəns] [US: ˈnɑːn ˈsiː.kwəns]

hézagbillentyű (írógépen) főnév

space-key noun
[UK: speɪs kiː] [US: ˈspeɪs ˈkiː]

hézagkikenés főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

hézagkitöltő dolog főnév

stopgap [stopgaps] noun
[UK: ˈstɒp.ɡæp] [US: ˈstɑːp.ˌɡæp]

hézagkitöltő-lemez főnév

space-plate noun
[UK: speɪs pleɪt] [US: ˈspeɪs ˈpleɪt]

hézagkiöntés főnév

grout noun
[UK: ɡraʊt] [US: ˈɡraʊt]

hézagkiöntő anyag főnév

filler [fillers] noun
[UK: ˈfɪ.lə(r)] [US: ˈfɪ.lər]

hézagmentes melléknév

tight [tighter, tightest]◼◼◼ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

hézagmentes padló

continuous floor[UK: kən.ˈtɪ.njʊəs flɔː(r)] [US: kən.ˈtɪ.njuːəs ˈflɔːr]

hézagmérés főnév

probing [probings] noun
[UK: ˈprəʊb.ɪŋ] [US: ˈproʊb.ɪŋ]

hézagmérő főnév

clearance gauge noun
[UK: ˈklɪə.rəns ɡeɪdʒ] [US: ˈklɪ.rəns ˈɡeɪdʒ]

feeler gauge noun

probe [probes] noun
[UK: prəʊb] [US: proʊb]

hézagok

gaps[UK: ɡæps] [US: ˈɡæps]

hézagol ige

slush [slushed, slushed, slushing, slushes]◼◼◼ verb
[UK: slʌʃ] [US: sˈləʃ]

caulk [caulked, caulked, caulking, caulks] verb
[UK: kɔːk] [US: ˈkɑːk]

joint [jointed, jointed, jointing, joints] verb
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

hézagol ige
épít

rejoint verb
[UK: ˌriːˈʤɔɪnt ] [US: ˌriˈʤɔɪnt ]

hézagolás főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

hézagoló főnév

pointing-trowel noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ ˈtraʊəl] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ ˈtraʊ.wel]

hézagoló szerszám főnév

pointer [pointers] noun
[UK: ˈpɔɪn.tə(r)] [US: ˌpɔɪn.tər]

hézagolóhabarcs főnév

pointing noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk