Ungarisch-Englisch Wörterbuch » számolás Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
számolás főnév

counting◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ]

calculation◼◼◻ noun
[UK: ˌkæl.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæl.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

count◼◼◻ noun
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

figures◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪ.ɡəz] [US: ˈfɪ.ɡjərz]

figuring◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈfɪ.ɡjər.ɪŋ]

reckoning◼◻◻ noun
[UK: ˈrek.ən.ɪŋ] [US: ˈrek.ən.ɪŋ]

numeration noun
[UK: ˌnjuː.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌnjuː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

számolás eredménye

count[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

számolási

calculative adjective
[UK: kˈalkjʊlətˌɪv] [US: kˈælkjʊlətˌɪv]

computative adjective
[UK: kˈɒmpjuːtətˌɪv] [US: kˈɑːmpjuːɾətˌɪv]

miscompute noun
[UK: mɪskəmpjˈuːt] [US: mɪskəmpjˈuːt]

számolási hiba főnév

miscomputation noun
[UK: mɪskˌɒmpjuːtˈeɪʃən] [US: mɪskˌɑːmpjuːtˈeɪʃən]

miscount noun
[UK: ˌmɪsˈk.aʊnt] [US: ˈmɪ.ˈskaʊnt]

számolásnál elhibáz (vmit) ige

get it wrong verb
[UK: ˈɡet ɪt rɒŋ] [US: ˈɡet ˈɪt ˈrɒŋ]

számolást eltéveszt

lose count of[UK: luːz kaʊnt əv] [US: ˈluːz ˈkaʊnt əv]

számolászavar

dyscalculia

adóelszámolás főnév

tax settlement noun

alap számolási művelet

basic operation of arithmetic[UK: ˈbeɪ.sɪk ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩ əv ə.ˈrɪθ.mə.tɪk] [US: ˈbeɪ.sɪk ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩ əv ˌe.ˌrɪθ.ˈme.tɪk]

beszámolás főnév

account◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

beszámolási kötelezettség

reporting obligation◼◼◼[UK: rɪ.ˈpɔːt.ɪŋ ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ri.ˈpɔːrt.ɪŋ ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

bérelszámolás főnév

payroll noun
[UK: ˈpeɪ.rəʊl] [US: ˈpeɪroʊl]

csak számolásban használt pénzegység

money of account[UK: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt] [US: ˈmʌ.ni əv əˈk.aʊnt]

egyéb aktív elszámolások

sundry prepayment[UK: ˈsʌn.dri ˌpriː.ˈpeɪ.mənt] [US: ˈsʌn.dri pri.ˈpeɪ.mənt]

elkészíti a pénztárelszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

elkészíti a pénztári elszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

ellenség maradványainak felszámolása

mop-up[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

elszámolás főnév

account◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

clearing◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

settlement◼◼◼ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

settling◼◼◻ noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

liquidation◼◻◻ noun
[UK: ˌlɪ.kwɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌlɪ.kwə.ˈdeɪʃ.n̩]

setting◼◻◻ noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

pay-off noun
[UK: peɪ ɒf] [US: ˈpeɪ ˈɒf]

payoff noun
[UK: ˈpeɪɒf] [US: ˈpeɪ.ˌɒf]

reckoning noun
[UK: ˈrek.ən.ɪŋ] [US: ˈrek.ən.ɪŋ]

rest noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

score noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

settlement of accounts noun
[UK: ˈsetl.mənt əv əˈk.aʊnts] [US: ˈse.təl.mənt əv əˈk.aʊnts]

elszámolás szerint

as per account rendered[UK: əz pɜː(r) əˈk.aʊnt ˈren.dəd] [US: ˈæz ˈpɝː əˈk.aʊnt ˈren.dərd]

elszámolásban vkvel

in account with somebody[UK: ɪn əˈk.aʊnt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ɪn əˈk.aʊnt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies