Svensk-Ungerska medicinsk ordbok »

anse betyder på ungerska medicinsk

SvenskaUngerska medicinsk
abnorm känselförnimmelse i ben

alsó végtagok érzészavara [meroparaesthesia] [R]infoabnormal sensation in the legs

adjuvanseffekt -en -er

adjuvánshatás [effectus adiuvantis]infoadjuvant effect

anpassa med anseende på mått

méretre tekintettel alakít kiinfodevelope in terms of size

ansiktets känselnerv

arc érzőidege [nervus trigeminus]infotrigeminal nerve, fifth cranial nerve, cranial nerve V, CN V, a nerve responsible for sensation in the face and motor functions [biting, chewing]

avsaknad av känsel

tapintási érzékelés hiánya [f.r.] [atactilia]infoabsence of the sense of touch

avsaknad av känsel i fingrar och tår

az ujjak érzéketlensége [f.r.] [acroan[a]esthesia]infoacroanestesia, loss of sensation in one or more of the extremities

balansens thalamo-corticala ledningsbana

egyensúlyi thalamo-kortikális vezetőpálya [tractus thalamocorticalis aequilibrii]infothalamocortical tract of equilibrium

balanserad anestesi

kiegyensúlyozott érzéstelenítésinfobalanced anesthesia

balanserad artikulation infobilateral balans

kiegyensúlyozott artikuláció [aequilibrium occlusale bilaterale]infobilateral balanced occlusion

balanserad ocklusion

kiegyensúlyozott okklúzióinfobalanced occlusion

balanserat bett infobalanserad ocklusion

kiegyensúlyozott harapás [morsus libratus]infobalanced bite, balanced occlusion

blodgrupp aktiva substanser

vércsoportaktív anyagok [substantiae activae ad typum sanguinis]infoblood group active substances

blödningar i hjärnsubstansen

vérzések az agyvelő állományában [purpura cerebri]infobleeding in the brain

brist på värmekänsel

hőérzet hiányainfolack of sensation of heat

den långsamt reagerande substansen av anafylaxi [SRS-A]

a lassan reagáló anafilaxiás anyaginfothe slow-reacting substance of anaphylaxis, SRS-A

djup känsel

mélyérzékelő képesség [sensibilitas profunda]infodeep sensibility, susceptibility of feeling; ability to feel or perceiv

emaljcement gränsen infocementoenamel korsning

zománccementhatár [junctio dentinoadamantina, linea gingivalis]infocemento-enamel junction, CEJ, anatomic limit between the crown and root surface

främre funikel av ryggmärgens vita substansen

gerincvelő fehérállományának elülső kötege [funiculus anterior medullae spinalis]infoanterior funiculus [anterior white column] refers to the white matter tracts which reside between the exit points of the anterior nerve rootlets from the anterolateral sulci of the spinal cord

Gansers syndrom

Ganser tünetcsoport [elmebetegség színlelése] [Ganser-szindróma]infoGanser syndrome, symptom of approximate answers

gränsen mellan hornhinna och bindehinna infosklera

szaruhártya és a kötőhártya pereme [limbus]infolimbus, the border or margin of a structure, especially the junction of the cornea and sclera in the eye

gränsen mellan retinan o. ciliära gränsen

hullámos vonal a retina határán [ora serrata retinae]infoora serrata, the serrated junction between the choroid and the ciliary body

Hansens sjukdom

Hansen-betegség [P: Mycobacterium leprae, Mycobacterium lepromatosis] [elephantiasis graecorum, lepra]infoHansen's disease, leprosy, affects the skin, the peripheral nerves, mucosal surfaces of the upper respiratory tract and the eyes

hjärnbarken och vita substansen

agyköpeny [pallium]infopallium, layers of grey and white matter that cover the upper surface of the cerebrum

hörande till hjärnans grå substansen

agy szürke-állományához tartozó [corticalis]infocortical, relating to the outer layer of the cerebrum

innerörats känselnerv

belsőfül érzőideg [nervus vestibulocochlearis]infovestibulocochlear nerve, auditory nerve, acoustic nerve, or eighth cranial nerve, in the ear, serving the organs of equilibrium and of hearing

känselbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla

az érzőkéreg arci területe a szem-, orr- és szájüreggelinfothe facial area of the sensory cortex with eye, nose and oral cavity

känselbarkens höft-ben-fotområde

az érzőkéreg csípő-lábszár-lábfeji területeinfothe hip-leg-foot area of the sensory cortex

känselbarkens skuldre-arm-handområde

az érzőkéreg lapocka-kar-kézi területeinfosensory cortex shoulder-arm-hand area, the scapula-arm-hand area of the sensory cortex

känselbortfall i svalget infonedsatt svalgreflex

csökkent gégereflexinfodecreased laryngeal reflex, laryngeal weakness, damage to the nerves of the larynx can cause hoarseness, difficulty in swallowing or breathing, or the loss of voice

Krauses känselkropp infokallsensorer

Krause-féle testek · Krause-végbunkó [corpusculum bulboidea]infobulboid corpuscles, end-bulbs of Krause, cutaneous receptors in the human body

längdfelställning med distansering

törési végek egymástól hosszanti irányban eltávolodva helyeződnek el [dislocatio ad longitudinem cum distractione]infofracture ends are located at a distance from each other in the longitudinal direction

lateral bunt av ryggmärgens vita substansen

gerincvelő fehérállományának oldalsó kötege [funiculus lateralis medullae spinalis]infolateral white matter of spinal cord, on either side of the spinal cord, between the posterior horn and the axons of the anterior horn neurons, are the lateral columns

ligament mellan bitestikelsvansen och lamina parietalis

hátulsó mellékhereszalag [ligamentum caudae epididymidis]infoligamentum caudae epididymidis, one of the two fastening straps of the testicles

ligament mellan testikeln och bitestikelsvansen

hereszalag [ligamentum testis proprium]infotesticular ligamentum proprium, running between the testis and the epididymis

Lutz-Jeanselme-syndrom -et -

Lutz-Jeanselme-szindróma [P: Treponema pallidum]infoLutz-Jeanselme syndrome, mobile, periarticular fibrous nodules at articulations or under the skin covering the bone, seen in treponemal diseases, such as yaws and syphilis

mellansena -n mellansenor

inas bevágódás · inas rész · köztes ín [intersectio tendinea, tendo intermedius]infotendinous intersection defines the anatomy of the rectus abdominis and assist with physiological movement

mianserinhydroklorid -en -er

Mianszerin-hidroklorid [Mianserini hydrochloricum]infoMianserin hydrochloride, an antidepressant

ondansetronhydrokloriddihydrat -et -er

Ondanszetron-hidroklorid-dihidrat [Ondansetroni hydrochloricum dihydricum]infoOndansetron hydrochloride dihydrate, used in treatment of nausea and vomiting

pansexualitet -en -er

szexuális vonzalom mindkét nem iránt [pansexualitas]infopansexuality, sexual, romantic, or emotional attraction towards people of all genders, or regardless of their sex or gender identity

pansexuell -t -a

pánszexuálisinfopansexual, sexually or romantically attracted to people regardless of their sex or gender

12