Svensk-Ungerska medicinsk ordbok »

hej betyder på ungerska medicinsk

Sökresultat i annan riktning.
Jag föredrar att söka i den ursprungliga riktningen (Svensk-Ungerska medicinsk ordbok): Svensk-Ungerska medicinsk ordbok
Resultat: hely
Jag föredrar att leta efter det här: hej
UngerskaSvenska medicinsk
helyes klinikai gyakorlat infocorrect clinical practice

god klinisk sed

helyettesít inforeplaces

avlösa avlöste avlöst

helyi áttétképződés [metastasis localis] infolocal metastasis, cancerous cells can grow into surrounding healthy tissues, including the lining of the lungs and nearby lobes

lokal metastas

helyi bőrfertőzés [infectio cutis localisata] infolocal skin infection

lokaliserad hudinfektion

helyi gyógyszeradás infolocal drug administration, local medication administration

lokal läkemedelsadministrationinfolokal läkemedelstillförsel

helyi lipidózis [lipoidosis localis] infolocal lipidosis, local lipid storage disorder

lokal lipoidos

helyi szövetelhalás [necrosis localis] infolocal tissue death, local tissue necrosis, localized death of living tissue

lokal vävnadsdöd

helyi szövetelhalás · mortifikáció · száraz elhalás [gangraena] · szöveti nekrózis [necrosis localis] · szöveti üszkösödés [necrosis localis] · üszök [gangraena] infonecrosis, death of body tissue

nekros -eninfolokal vävnadsdöd

helyi szövetsérülés [congelatio] infocongelation, local tissue injury, the process of congealing, solidification by or as if by freezing

lokal vävnadskada

helyi vérszegénység [pl. szervé vérellátási akadály miatt] [ischaemia] infoischemia, deficient supply of blood to a body part

blodbrist i ett avgränsat områdeinfoblodbristtillstånd

helyi vizenyő ideg-, vérellátási zavarban [trophoedema] infotrophoedema, chronic edema of the legs and feet caused by inadequate or faulty nutrition

trofoödem -et -infotrofödem

helyreáll [reddere] inforecover

bli[va] återställd

helyrehozhatatlan · irreparábilis · gyógyíthatatlan [immedicabilis, irreparabilis] infoirreparable, incurable

botlös -t -ainforeparabel, obotlig, ohjälplig, utan bot

helytelen adagolás · hibás adagolás infoincorrect dosing

feldosering -en -ar

helytelen felvétel [pl. adaté] infoincorrect recording

felföring -en -ar

helytelenül dozíroz · hibásan adagol infodoses incorrectly

feldosera -de -t

helytelenül dozírozó · hibásan adagoló infoincorrectly dosing

feldoserande

helytelenül dozírozott · hibásan adagolt infoincorrectly dosed, wrongly dosed

feldoserad feldoserat

helyreállító műtét · … plasztikai műtét […plastica] info… restorative surgery, … plastic surgery

…plastika -n

á la vache [előrehajló-térdenálló vizsgálati helyzet] infoá la vache

á la vacheinfoframåtlutande-knästående undersökningsställning

a méh helyzetváltozása a vemhesség idején [deviatio uteri gravidi physiologica] infothe change in the position of the uterus during pregnancy

fysiologisk sänkning av livmodern

a prosztata húgycső falában helyeződő rétege [pars disseminata prostatae] infooccupied in the entire length of the pelvic urethra

den tunna delen av blåshalskörteln som omger urinröret

aberráció · beteges hajlam · eltérés · hiba · rendellenesség · eltévedés · helyzeteltolódás · eltérő állapot · normálistól eltérő helyzet · rendellenes fejlődés · szemlencse képalkotási hibája · tévelygés [pl. szexuális] [aberratio] infoaberration

aberration -en -erinfoavvikelse från det normala

aberrált · aberráns · nem a szokásos helyen lévő [pl. átvezetés] · normálistól eltérő [aberrans] infoaberrant

aberrant - -a

agglomerál [anyagot felhalmoz, összegyűjt egy helyre] infoagglomerate

agglomerera -de -tinfosamlar material, samlar det på ett ställe

agyalapi elhelyezkedésű agyhártyagyulladás [meningitis basilaris] infobasilar meningitis, a usually tuberculous inflammation of the meninges at the base of the brain

basilarmeningit -en

agyalapi elhelyezkedésű agyhártyagyulladás [meningitis basilaris] infobasilar meningitis, meningitis at the base of the brain [ tuberculosis, syphilis, a low-grade chronic granulomatous condition]

basalmeningit -eninfobasalmeningitis

agyi vérelvezető sinusok összeömlésének tágulati helye [confluens sinuum] infoconfluence of sinuses, torcular Herophili and occasionally simply torcula,the junction of the dural venous sinuses [superior sagittal. straight. occipital, transverse]

sammanflytande utvidgning av blodkärlinfosammanfogning av sinus

agysátor fölött elhelyezkedő · tentorium feletti [supratentorialis] infosupratentorial, relating to, occurring in, affecting, or being the tissues overlying the tentorium cerebelli

lokaliserad ovanför tentorium

agyvelő háti részen helyeződése [f.r.] [notencephalia, notencephalocele] infonotencephalia, notencephalocele, hernial protrusion of brain at the back of the head

notencefali -n -erinfohjärnan vilar på ryggen

ajak helyreállító műtéte · ajak plasztikai műtéte [cheioloplastica, labioplastica] infocheiloplasty, plastic surgery to repair lip defects

cheiloplastik -en

aktív hely infoactive place

aktivt säteinfohos kärna, aktiv plats

állcsont-helyreállítás · állcsont-rekonstrukció [reconstructio maxillae] infojaw bone reconstruction

käkrekonstruktion -en -er

állcsontok helyzetének regisztrálása [T] infojaw relation record, interocclusal record

registrering av käkförhållanden

állkapocs retrakciós helyzete infojaw retraction position

infällt läge i underkäken

állkapocsrészek helyreállítása [restoratio partium mandibulae] inforestoration of jaw parts

återställande av käkdelar

alsó állcsont retrakciós helyzete inforetracted position of the mandible

underkäkbenets bakre lägeinfotillbakadraget läge av underkäken

aminosav-helyettesítés [substitutio acidi aminici] infoamino acid substitution

aminosyrasubstitution -en -er

antigénkötő hely [locus antigenligatus] infoantigen binding site

antigen-bindande plats

artikulálási helyzet infoarticulation site, key places in the speech apparatus where consonants of speech sounds are produced

artikuleringsställe -t -ninfonyckelställen i talapparaten där konsonanta språkljud produceras

12