słownik węgiersko-angielski »

csinos w języku angielskim

węgierskiangielski
csinos melléknév

pretty [prettier, prettiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɪ.ti] [US: ˈprɪ.ti]

cute [cuter, cutest]◼◼◻ adjective
[UK: kjuːt] [US: ˈkjuːt]

lovely [lovelier, loveliest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlʌv.li] [US: ˈlʌv.li]

handsome [handsomer, handsomest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhæn.səm] [US: ˈhæn.səm]

neat [neater, neatest]◼◼◻ adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

smart [smarter, smartest]◼◻◻ adjective
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

spruce [sprucer, sprucest]◼◻◻ adjective
[UK: spruːs] [US: ˈspruːs]

good-looking◼◻◻ adjective
[UK: ɡʊd ˈlʊkɪŋ] [US: ˈɡʊd ˈlʊkɪŋ]

tidy [tidied, tidied, tidying, tidies]◼◻◻ adjective
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

tight [tighter, tightest]◼◻◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

comely◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʌm.li] [US: ˈkʌm.li]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

trim [trimmer, trimmest]◼◻◻ adjective
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

bonnie◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

nifty [niftier, niftiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɪf.ti] [US: ˈnɪf.ti]

crummy◼◻◻ adjective
[UK: ˈkrʌ.mi] [US: ˈkrʌ.mi]

foxy [foxier, foxiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɒk.si] [US: ˈfɑːk.si]

personable◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɜː.sə.nəb.l̩] [US: ˈpɝː.sə.nəb.l̩]

nice-looking◼◻◻ adjective
[UK: naɪs ˈlʊkɪŋ] [US: ˈnaɪs ˈlʊkɪŋ]

csinos melléknév
US

purty (pretty)◼◻◻ adjective
[UK: pˈɜːti] [US: pˈɜːɾi]

csinos

jolly [jollier, jolliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒɒ.li] [US: ˈdʒɑː.li]

natty [nattier, nattiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈnæ.ti] [US: ˈnæ.ti]

prim [primmer, primmest]◼◻◻ adjective
[UK: prɪm] [US: ˈprɪm]

goodly [goodlier, goodliest] adjective
[UK: ˈɡʊd.li] [US: ˈɡʊd.li]

snug [snugger, snuggest] adjective
[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

cunning adjective
[UK: ˈkʌn.ɪŋ] [US: ˈkʌn.ɪŋ]

dinky adjective
[UK: ˈdɪŋk.i] [US: ˈdɪŋk.i]

easy on the eye adjective
[UK: ˈiː.zi ɒn ðə aɪ] [US: ˈiː.zi ɑːn ðə ˈaɪ]

seemly adjective
[UK: ˈsiːm.li] [US: ˈsiːm.li]

sightly [sightlier, sightliest] adjective
[UK: saɪt.li] [US: saɪt.li]

well-favored adjective
[UK: wel ˈfeɪ.vərd] [US: ˈwel ˈfeɪ.vərd]

well-favoured adjective
[UK: wel ˈfeɪ.vəd] [US: ˈwel ˈfeɪ.vəd]

well-looking adjective
[UK: wel ˈlʊkɪŋ] [US: ˈwel ˈlʊkɪŋ]

bawcock adjective
[UK: bˈɔːkɒk] [US: bˈɔːkɑːk]

bijou [bijoux] noun
[UK: ˈbiː.ʒuː] [US: ˈbiː.ʒuː]

crackajack adjective
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

crackerjack adjective
[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

easy to look at adjective
[UK: ˈiː.zi tuː lʊk ət] [US: ˈiː.zi ˈtuː ˈlʊk ət]

goodliness adjective
[UK: ˈgʊdlɪnəs ] [US: ˈgʊdlɪnəs ]

have good looks adjective
[UK: həv ɡʊd lʊks] [US: həv ˈɡʊd ˈlʊks]

12

You can find it in:

węgierskiangielski