słownik angielsko-węgierski » touch off w języku węgierskim

angielskiwęgierski
touch off [UK: tʌtʃ ɒf]
[US: ˈtətʃ ˈɒf]

elsüt (fegyvert) ige

felrobbant ige

gyorsan lerajzol

kirobbant ige

leskiccel ige

touch off a mine [UK: tʌtʃ ɒf ə maɪn]
[US: ˈtətʃ ˈɒf ə ˈmaɪn]

aknát felrobbant

You can find it in:

angielskiwęgierski