słownik angielsko-węgierski »

tetragon w języku węgierskim

angielskiwęgierski
tetragon [tetragons] noun
[UK: ˈte.trə.ɡən]
[US: ˈte.trə.ˌɡɑːn]

négyszög főnév

új-zélandi spenót (Tetragonia expansa, Tetragonia tetragonioides) főnév

tetragonal adjective
[UK: te.ˈtræ.ɡə.nəl]
[US: tɪ.ˈtræ.ɡʌ.nəl]

négyforgású melléknév

négyszögű◼◼◻ melléknév

négyzetes melléknév

tetragonális melléknév

tetragonia noun
[UK: tˌetrəɡˈəʊniə]
[US: tˌetrəɡˈoʊniə]

tetragonia◼◼◼ főnév
növ

You can find it in:

angielskiwęgierski