English-Hungarian dictionary » tetragon meaning in Hungarian

EnglishHungarian
tetragon noun
[UK: ˈte.trə.ɡən]
[US: ˈte.trə.ˌɡɑːn]

négyszög főnév

új-zélandi spenót (Tetragonia expansa, Tetragonia tetragonioides) főnév

tetragonal [UK: te.ˈtræ.ɡə.nəl]
[US: tɪ.ˈtræ.ɡʌ.nəl]

négyszögű◼◼◻ melléknév

négyforgású melléknév

négyzetes melléknév

tetragonális

tetragonia noun
[UK: tˌetrəɡˈəʊniə]
[US: tˌetrəɡˈoʊniə]

tetragonia◼◼◼ főnév
növ

You can find it in:

EnglishHungarian