słownik angielsko-węgierski » final w języku węgierskim

angielskiwęgierski
final [UK: ˈfaɪn.l̩]
[US: ˈfaɪn.l̩]

utolsó◼◼◼ melléknév

végső◼◼◼ melléknév

végleges◼◼◻ melléknév

záró◼◼◻ melléknév

befejezés◼◻◻ főnév

final (the last round of a contest) noun
[UK: ˈfaɪn.l̩]
[US: ˈfaɪn.l̩]

döntő (verseny utolsó fordulója)◼◼◼ főnév

final acceptance business

végleges átvétel◼◼◼

final account noun

végszámla főnév

final accounts noun

zárszámadás főnév

final amortisation noun

végtörlesztés főnév

final check [UK: ˈfaɪn.l̩ tʃek]
[US: ˈfaɪn.l̩ ˈtʃek]

végső ellenőrzés◼◼◼

final court of appeal [UK: ˈfaɪn.l̩ kɔːt əv ə.ˈpiːl]
[US: ˈfaɪn.l̩ ˈkɔːrt əv ə.ˈpiːl]

legfelsőbb bíróság

final cut

végső vágás◼◼◼

final drive

differenciálmű◼◼◼ főnév

szekunder hajtás

véghajtás főnév

final exam noun
[UK: ˈfaɪn.l̩ ɪɡ.ˈzæm]
[US: ˈfaɪn.l̩ ɪg.ˈzæm]

záróvizsga◼◼◼ főnév

államvizsga◼◻◻ főnév

final examination noun
[UK: ˈfaɪn.l̩ ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]
[US: ˈfaɪn.l̩ ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

záróvizsga◼◼◼ főnév

államvizsga főnév

final goal noun
[UK: ˈfaɪn.l̩ ɡəʊl]
[US: ˈfaɪn.l̩ ɡoʊl]

végcél főnév

final goods

végtermék◼◼◼

final judgment noun
[UK: ˈfaɪn.l̩ ˈdʒʌdʒ.mənt]
[US: ˈfaɪn.l̩ ˈdʒʌdʒ.mənt]

jogerős ítélet◼◼◼ főnév

final leg noun

finis főnév

final product business

végtermék◼◼◼

final result noun

végeredmény◼◼◼ főnév

final sprint noun

véghajrá főnév

final touches [UK: ˈfaɪn.l̩ ˈtʌ.tʃɪz]
[US: ˈfaɪn.l̩ ˈtʌ.tʃəz]

utolsó simítások◼◼◼

finale noun
[UK: fɪ.ˈnɑː.li]
[US: fə.ˈnæ.li]

finálé (zenei)◼◼◼ főnév

befejezés (zenei)◼◼◻ főnév

finalisation noun

véglegesítés◼◼◼ főnév

finalise [UK: fˈaɪnəlˌaɪz]
[US: fˈaɪnəlˌaɪz]

véglegesítése◼◼◼

véglegesít◼◼◻ ige

végső formába önt◼◻◻ ige

finalism noun
[UK: fɪˈnɑːlɪɪz(ə)m ]
[US: fəˈnælɪɪz(ə)m ]

teleológia főnév

végcélok tana főnév

finalist noun
[UK: ˈfaɪ.nə.lɪst]
[US: ˈfaɪ.nə.ləst]

döntős◼◼◼ főnév

finalista◼◻◻ főnév

a célszerűség filozófiai tanának híve főnév

döntőben résztvevő versenyző főnév

12

You can find it in:

angielskiwęgierski