słownik angielsko-węgierski » analogous w języku węgierskim

angielskiwęgierski
analogous adjective
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]
[US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

hasonló◼◼◼ melléknév

analóg◼◼◻ melléknév

megfelelő◼◼◻ melléknév

egyező melléknév

megegyező melléknév

rokon melléknév

analogously adverb
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]
[US: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]

hasonlóan◼◼◼ határozószó

analógia alapján határozószó

hasonlóság alapjá határozószó

hasonlóság alapján határozószó

unanalogous [UK: ˌʌnəˈnæləgəs ]
[US: ʌnəˈnæləgəs ]

különböző melléknév

nem analóg

nem azonos

nem hasonlító

nem megegyező

You can find it in:

angielskiwęgierski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies