Polish-Swedish dictionary »

język meaning in Swedish

PolishSwedish
język (anatomia, anatomiczny) mięsień znajdujący się w jamie ustnej lub gębowej, pełniący funkcję narządu smaku, ułatwiający jedzenie, a u ludzi także mówienie;

tunga [~n, tungor]

język (anatomia, anatomiczny) mięsień znajdujący się w jamie ustnej lub gębowej, pełniący funkcję narządu smaku, ułatwiający jedzenie, a u ludzi także mówienie;
noun

språk [~et; pl. ~]substantiv

język (informatyka, informatyczny) zbiór rozkazów i reguł ich łączenia sterujących pracą komputera;

tunga [~n, tungor]

język (informatyka, informatyczny) zbiór rozkazów i reguł ich łączenia sterujących pracą komputera;
noun

språk [~et; pl. ~]substantiv

język (językoznawstwo, językoznawczy) zbiór słów, reguł gramatycznych, zasad wymowy, idiomów, umożliwiający porozumiewanie się osób znających ten zbiór;

tunga [~n, tungor]

język (językoznawstwo, językoznawczy) zbiór słów, reguł gramatycznych, zasad wymowy, idiomów, umożliwiający porozumiewanie się osób znających ten zbiór;
noun

mål [~et; pl. ~]substantiv

språk [~et; pl. ~]substantiv

język część buta osłaniająca stopę pod sznurówką

tunga [~n, tungor]

język noun
część buta osłaniająca stopę pod sznurówką

plös [~en ~ar]substantiv

język noun
część języka (1.2), obejmująca tylko terminy z jednej dziedziny wiedzy; (także, też) konkretny wariant danego języka (1.2), wydzielony geograficznie, środowiskowo lub stylistycznie

språk [~et; pl. ~]substantiv

język angielski noun

engelska [~n engelskor]substantiv

język ciała noun
ogół niewerbalnych komunikatów przekazywanych między ludźmi lub zwierzętami;

kroppsspråk [~et; pl. ~]substantiv

język kreolski (językoznawstwo, językoznawczy) uproszczona mowa powstała w wyniku kontaktu grup posługujących się wzajemnie niezrozumiałymi językami, w odróżnieniu od pidżynu charakteryzująca się ustabilizowanym systemem gramatycznym i dobrze wypracowanym słownictwem, służąca danemu społeczeństwu jako język etniczny;
noun

kreolspråk [~et; pl. ~]substantiv

język literacki (językoznawstwo, językoznawczy) język standardowy, język ogólny (odmiana języka przeciwstawiana niskoprestiżowym dialektom i socjolektom)
noun

litteraturspråk [~et; pl. ~]substantiv

język literacki (językoznawstwo, językoznawczy) staranniejszy rejestr języka, używany głównie w piśmie (forma języka stawiana w opozycji do standardowej mowy potocznej)
noun

litteraturspråk [~et; pl. ~]substantiv

język mieszany (językoznawstwo, językoznawczy) mowa powstała na skutek wymieszania dwóch lub większej liczby języków;
noun

blandspråk [~et; pl. ~]substantiv

język migowy noun
język gestów (tzw. znaków migowych), za pomocą którego rozmawiają głusi

teckenspråk [~et; pl. ~]substantiv

język obcy (językoznawstwo, językoznawczy) język inny niż język ojczysty

främmande språk

język ogólny (językoznawstwo, językoznawczy) ogólnoetniczny standard języka
noun

allmänspråk [~et]substantiv

język ojczysty (językoznawstwo, językoznawczy) język przyswojony jako pierwszy w otoczeniu, w którym się wychowuje;
noun

modersmål [~et; pl. ~]substantiv

język pidżynowy (językoznawstwo, językoznawczy) mowa pomocnicza powstała w wyniku kontaktu grup posługujących się wzajemnie niezrozumiałymi językami, charakteryzująca się uproszczoną strukturą gramatyczną i ograniczonym słownictwem, służąca danemu społeczeństwu jako drugi język;
noun

pidginsubstantiv

język pisany (językoznawstwo, językoznawczy) reprezentacja języka mówionego za pomocą pisma;
noun

skriftspråk [~et; pl. ~]substantiv

język polski noun

polska [~n, polskor]substantiv

język programowania (informatyka, informatyczny) język sztuczny przeznaczony do zapisu algorytmów lub programów komputerowych
noun

programmeringsspråk [~et; pl. ~]substantiv

programspråk [~et; pl. ~]substantiv

język standardowy (językoznawstwo, językoznawczy) prestiżowa odmiana danego języka, pełniąca funkcję normy ogólnoetnicznej, stawiana w opozycji do wernakularnych form języka

standardspråk

język standardowy (językoznawstwo, językoznawczy) prestiżowa odmiana danego języka, pełniąca funkcję normy ogólnoetnicznej, stawiana w opozycji do wernakularnych form języka
noun

riksspråk [~et; pl. ~]substantiv

język wernakularny (językoznawstwo, językoznawczy) język narodowy, rodzimy, w opozycji do łaciny służącej jako lingua franca;
noun

folkspråk [~et; pl. ~]substantiv

język wernakularny (językoznawstwo, językoznawczy) niestandardowy język określonej populacji;
noun

folkspråk [~et; pl. ~]substantiv

język zapytań

frågespråk

językowy związany z językiem

språk-

językowy adjective
związany z językiem

lingvistisk [~t ~a]adjektiv

språklig [~t ~a]adjektiv

językoznawca (językoznawstwo, językoznawczy) specjalista w zakresie językoznawstwa
noun

lingvist [~en ~er]substantiv

językoznawstwo (językoznawstwo, językoznawczy) nauka o języku;
noun

språkvetenskap [~en ~er]substantiv

ciągnąć za język verb
usiłować dowiedzieć się czegoś od kogoś, wypytywać kogoś

utfråga [~de ~t]verb

długi język adjective

lösmynt [n. ~, ~a]adjektiv

międzyjęzykowy adjective

tvärspråklig [~t ~a]adjektiv

mówić, co ślina na język przyniesie (potocznie, potoczny) mówić byle co; gadać głupstwa; mówić dużo, ale bez sensu
verb

höfta [~de ~t]verb

pokazać język (dosłownie) wykonać minę wyciągając język z ust
verb

lipa [~de ~t]verb

12