Polish-Latin dictionary »

cis meaning in Latin

PolishLatin
cis (dendrologia, drzewoznawstwo, dendrologiczny, drzewoznawczy) rodzaj roślin z rodziny cisowatych;
noun

taxus [taxi]noun

cis japoński (botanika, botaniczny) wiecznie zielone drzewo z rodziny cisowatych
noun

taxus cuspidatanoun

cis pospolity (botanika, botaniczny) gatunek wiecznie zielonego drzewa iglastego lub dużego krzewu z rodziny cisowatych
noun

taxus baccatanoun

Cisa (geografia, geograficzny) rzeka w środkowej Europie, lewostronny dopływ Dunaju;
noun

Tisianoun

ciskać verb
o słowach: wypowiadać w gniewie

iaciōverb

ciskać verb
rzucać z użyciem dużej siły

iactusverb

cisnąć w kąt verb
porzucić coś nagle, przestać się czymś zajmować, przerwać jakieś działanie

deficio [deficere, defeci, defectus]verb

cisowy adjective
będący częścią cisa

taxus [taxi]adjective

cisowy adjective
składający się z cisa

taxus [taxi]adjective

cisowy adjective
wykonany z drewna lub innej części cisa

taxus [taxi]adjective

cisza noun
brak dźwięku

silentium [silenti(i)]noun

flecista noun
muzyk, który gra na flecie

tībīcennoun

Franciszek noun
imię męskie;

Franciscusnoun

Franciszka noun
imię żeńskie;

Franciscanoun

gronkowiec złocisty (mikrobiologia, mikrobiologiczny) Staphylococcus aureus Rosenbach, gatunek kulistej bakterii Gram-dodatniej tworzącej kolonie w kształcie gron, będącej komensalem ludzkiej mikroflory zasiedlającej skórę i górnych dróg oddechowych, potencjalnie chorobotwórczej
noun

Staphylococcus aureusnoun

kościsty adjective
o ciele lub o części ciała: o wydatnych, wystających kościach

angulārisadjective

nacisk noun
działanie na coś z pewną siłą

pressiōnoun

nacisk noun
presja, przymus

pressiōnoun

naciskać verb
działać na coś siłą

premōverb

obcisły adjective
o ubraniu: ściśle przylegający do ciała, ciasno opinający

angustus [angusta -um, angustior -or -us, angustissimus -a -um]adjective

odcisk noun
odbicie kształtu jakiegoś obiektu, przedmiotu w innym

affectio [affectionis]noun

odcisk palca noun
wzór linii papilarnych palca odciśnięty na jakiejś powierzchni w celu identyfikacji osoby

digiti signumnoun

cisty (ichtiologia, ichtiologiczny) o rybie: mająca dużo ości
adjective

osseus [ossea, osseum]adjective

pocisk noun
przedmiot miotany z broni miotającej lub wyrzutni mający razić cel lub wykonać inne zadanie, np. zadymić, oświetlić pole walki;

sagitta [sagittae]noun

telum [teli]noun

przeciskać verb
przesuwać, przekładać coś poprzez coś innego (najczęściej ciasnego, zwartego)

cubitum [cubiti]verb

przycisk noun
ciężarek do przyciskania czegoś, np. papieru

auctōritāsnoun

przycisk noun
część urządzenia elektrycznego, która przyciśnięta, steruje obwodem

calyx [calycis]noun

przycisnąć verb
wywrzeć fizyczny nacisk na coś, nadusić, przydusić

premōverb

San Francisco (geografia, geograficzny) miasto w USA, w stanie Kalifornia;
noun

Franciscopolisnoun

San Francisco (geografia, geograficzny) miejscowość w USA, w stanie Kolorado
noun

Franciscopolisnoun

San Francisco (geografia, geograficzny) miejscowość w USA, w stanie Nowy Meksyk
noun

Franciscopolisnoun

San Francisco (geografia, geograficzny) miejscowość w USA, w stanie Teksas
noun

Franciscopolisnoun

szakal złocisty (zoologia, zoologiczny) Canis aureus, gatunek ssaka z rodziny psowatych;
noun

Canis aureusnoun

szczękościsk (medycyna, medyczny) mocne zwarcie szczęk i niemożność ich rozwarcia wskutek skurczu mięśni żwaczy;
noun

trismusnoun

ucisk noun
oddziaływanie pewną siłą na coś

pressus [pressa, pressum]noun

uciskać verb
wywierać ucisk na coś

cogo [cogere, coegi, coactus]verb

uciszać verb
powodować, że ktoś lub coś cichnie

silentium [silenti(i)]verb

cisk noun
otoczenie kogoś ramionami i przytulenie

amplector [amplecti, amplexus sum]noun

wciskać (kulinaria, kulinarny, kulinarnie) wlewać do czegoś wyciskany sok
verb

comprimōverb

12