Polish-German dictionary »

kraj meaning in German

PolishGerman
kraj m

(m) (n)

Land (n)

kraj rozwijający się noun

die Entwicklungsland [des Entwicklungslandes, des Entwicklungslands; die Entwicklungsländer] Substantiv

kraj rozwinięty noun

die Industrieland [des Industrielandes, des Industrielands; die Industrieländer] Substantiv

Kraje Loary noun

das Pays de la Loire [—; die Pays de la Loire] Substantiv

kraje mniej rozwinięte

Entwicklungsländer

krajobraz noun

das Landschaft [der Landschaft; die Landschaften] Substantiv

krajobraz chroniony

geschützte Landschaft

krajobraz naturalny noun

der Landschaftsbild [des Landschaftsbildes, des Landschaftsbilds; die Landschaftsbilder] Substantiv

die Naturlandschaft [der Naturlandschaft; die Naturlandschaften] Substantiv

krajobraz polno-leśny noun

der Boskett [des Bosketts; die Boskette] Substantiv

krajobraz rolniczy

Agrarlandschaft

krajobraz terenów pokopalnianych

Bergbaufolgelandschaft

architektura krajobrazu

Landschaftsarchitektur

Brema (kraj związkowy)

Bremen (Land)

ekologia krajobrazu

Landschaftsökologie

element krajobrazu

Landschaftselement

interwencja w krajobraz przyrodniczy

Eingriff in Natur und Landschaft

ochrona krajobrazu noun

das Landschaftsschutz [des Landschaftsschutzes; —] Substantiv

Piłka nożna w krajach świata

Fußball nach Staat

planowanie krajobrazu noun

der Landschaftsplanung [der Landschaftsplanung; die Landschaftsplanungen] Substantiv

planowanie na szczeblu krajowym

Landesplanung

polityka ochrony krajobrazu

die Landschaftspflege [der Landschaftspflege; —]

produkt krajowy brutto noun

der Bruttoinlandsprodukt [des Bruttoinlandsprodukts, des Bruttoinlandsproduktes; die Bruttoinlandsprodukte] Substantiv

proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

przekształcanie krajobrazu

Landschaftsverbrauch

przepisy dotyczące obcokrajowców

Internationales Zivilrecht

racjonalne zagospodarowanie krajobrazu

die Landschaftspflege [der Landschaftspflege; —]

restytucja krajobrazu

Landschaftsrückgewinnung

Salzburg (kraj związkowy)

Salzburg (Bundesland)

strefa chronionego krajobrazu noun

der Landschaftsschutzgebiet [des Landschaftsschutzgebiets, des Landschaftsschutzgebietes; die Landschaftsschutzgebiete] Substantiv

Tyrol (kraj związkowy)

Tirol (Bundesland)

ustawodawstwo krajowe

nationale Gesetzgebung

użytkowanie krajobrazu

Landschaftsnutzung

zanieczyszczenia krajowe

Hausschmutz

zmiany krajobrazu

Landschaftsveränderung

You can find it in:

PolishGerman