Polish-German dictionary » kraj meaning in German

PolishGerman
kraj m

(m) (n)

Land (n)

kraj rozwijający się

Entwicklungsland

kraj rozwinięty

Industrieland

Kraje Loary

Pays de la Loire

kraje mniej rozwinięte

Entwicklungsländer

krajobraz

Landschaft

krajobraz chroniony

geschützte Landschaft

krajobraz naturalny

Landschaftsbild

Naturlandschaft

krajobraz polno-leśny

Boskett

krajobraz rolniczy

Agrarlandschaft

krajobraz terenów pokopalnianych

Bergbaufolgelandschaft

architektura krajobrazu

Landschaftsarchitektur

Brema (kraj związkowy)

Bremen (Land)

ekologia krajobrazu

Landschaftsökologie

element krajobrazu

Landschaftselement

interwencja w krajobraz przyrodniczy

Eingriff in Natur und Landschaft

ochrona krajobrazu

Landschaftsschutz

Piłka nożna w krajach świata

Fußball nach Staat

planowanie krajobrazu

Landschaftsplanung

planowanie na szczeblu krajowym

Landesplanung

polityka ochrony krajobrazu

Landschaftspflege

Produkt krajowy brutto

Bruttoinlandsprodukt

produkt krajowy brutto

Bruttoinlandsprodukt

proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

przekształcanie krajobrazu

Landschaftsverbrauch

przepisy dotyczące obcokrajowców

Internationales Zivilrecht

racjonalne zagospodarowanie krajobrazu

Landschaftspflege

restytucja krajobrazu

Landschaftsrückgewinnung

Salzburg (kraj związkowy)

Salzburg (Bundesland)

strefa chronionego krajobrazu

Landschaftsschutzgebiet

Tyrol (kraj związkowy)

Tirol (Bundesland)

ustawodawstwo krajowe

nationale Gesetzgebung

użytkowanie krajobrazu

Landschaftsnutzung

zanieczyszczenia krajowe

Hausschmutz

zmiany krajobrazu

Landschaftsveränderung

You can find it in:

PolishGerman

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies