Norwegian-Hungarian dictionary »

takker meaning in Hungarian

NorwegianHungarian
takker v

köszönetet mond, megköszön

takker for

megköszön

takker for seg

elköszön

takker Gud

hálát ad Istennek

takker ja til noe

köszönettel elfogad valamit

takker nei til noe

köszönettel elhárít valamit, köszönettel visszautasít valamit

takker noen for noe

köszön valakinek valamit

takker på forhånd

előre megköszöni

attakkerer v

megtámad, támad

More search options:

NorwegianHungarian