X
Norwegian-Hungarian dictionary »

ekte meaning in Hungarian

NorwegianHungarian
ekte [-, -] adj

hiteles, hites, igazi, valódi

ekte kastanje

szelídgesztenye

ekte mannfolk

igazi férfi

ekte skinn

valódi bőr

ekte smør

csemegevaj

ektefelle [-n, -r, -ne] n

házastárs

ektefellenes felles formue

házastársi közös vagyon

ektemake [-n, -r, -ne] n

házasfél, házastárs

ektemann [-en, -menn, -mennene] n

férj

ektepar [-et, -, -ene/-a] n

házaspár

ekter [ektet/ekta, ektet/ekta] v

elvesz feleségül, férjhez megy, házasodik, házastársul vesz

ekteskap [-et, -/-er, -ene/-a] n

házasság, páros élet

ekteskapelig [-, -e] adj

házas, házassági

ekteskapelig samliv

házassági életközösség, házasélet

ekteskapet havarerte

a házasság zátonyra futott

ekteskapsbrudd [-et, -, -ene/-a] n

házasságtörés

ekteskapsformidler [-en, -e, -ne] n

házasságközvetítő

ekteskapsformidling [-en/-a, -er, -ene] n

házasságközvetítés

ekteskapsløfte [-t, -r, -ne/-ta] n

házassági ígéret

ekteskapstilbud [-et, -, -ene/-a] n

házassági ajánlat

adelsslekt [-en/-a, -er, -ene] n

nemesi család

affekt [-en, -er, -ene] n

affektus, indulat

affektert [-, -e] adj

affektált, színlelt

affektert oppførsel

mesterkéltség

affektert væremåte

finomkodás

aksjeselskapets vedtekter

részvénytársaság alapszabálya

anfektelse [-n, -r, -ne] n

aggály, kétség

gyötrelem, vívódás

anfekter [anfektet/anfekta, anfektet/anfekta] v

befolyásol

anfektes v

vívódik

angår meg direkte

közelről érint engem

annekterer [annekterte, annektert] v

annektál, bekebelez, lecsatol, odacsatol, átcsatol

annektering [-en/-a, -er, -ene] n

annektálás, bekebelezés, csatolás, átcsatolás

apotektekniker [-en, -e, -ne] n

gyógyszerész-technikus

arbeidsinntekt [-en/-a, -er, -ene] n

munkajövedelem, munkából származó jövedelem

arkitekt [-en, -er, -ene] n

műépítész, építész

aspekt [-et, -/-er, -ene/-a] n

aspektus, szempont

atomvekt [-en/-a, -er, -ene] n

atomsúly

avdekker [avdekket/avdekte/avdekka, avdekket/avdekt/avdekka] v

felfed, feltár, kiderít, leleplez

leszed

12