Norsk-Ungarsk ordbok »

hvis betyr ungarsk

NorskUngarsk
hvis * konj

ha, hogyha

hvis ** pron

akié, kié

hvis anledningen byr seg

ha alkalom adódik

hvis det byr seg en sjanse

ha alkalom adódik, ha alkalom nyílik rá

hvis det er det som er avgjørende

ha csak ezen múlik

hvis det er dette han vil

ha így akarja

hvis det er helt nødvendig

ha égetően szükséges

hvis det er liv om å gjøre

ha égetően szükséges

hvis det er mulig

ha egy mód van rá, ha lehet, ha lehetséges

hvis det er nødvendig

ha ez kell

hvis det finnes en mulighet

ha egy mód van rá

hvis det ikke skjer noe spesielt

hacsak valami közbe nem jön

hvis det passer

ha úgy adódik

hvis det skulle regne

ha esni találna az eső

hvis det skulle være en sjanse til

ha úgy adódnék

hvis det viser seg å være sant

ha valónak bizonyul

hvis dette er mulig

hacsak lehet

hvis dette fortsetter slik

ha ez így megy tovább

hvis din tilstand tillater det

ha állapotod megengedi

hvis du er villig til

ha hajlandó vagy

hvis du får tid

ha futja idődből

hvis du har livet kjært

ha kedves az életed

hvis du har tid

ha ideje engedi

hvis du rekker

ha futja idődből

hvis du skulle få lyst

ha kedved támad

hvis du tilfeldigvis skulle se ham

ha véletlenül látnád

hvis formen tillater det

ha az egészségi állapota megengedi

hvis ikke

hacsak nem

hvis jeg får tid

ha ráérek

hvis jeg husker rett

ha jól emlékszem

hvis jeg ikke forstyrrer

ha nem volnék alkalmatlan

hvis jeg ikke kommer ubeleilig

ha nem volnék alkalmatlan

hvis jeg ikke tar feil

ha nem tévedek

hvis jeg rekker

ha ráérek

hvis jeg var i hans sted

ha a helyében volnék

hvis man må så må man

ha kell hát kell

hvis tiden rekker til

ha az idő megengedi, ha kifut az időből

hvis vi lever så lenge

ha még addig élünk

hvis været tillater det

ha az idő megengedi

hvisk sb

suttogás

12

Andre søkemuligheter

NorskUngarsk